Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorSampolahti-Hänninen, Heli
dc.date.accessioned2023-05-26T07:19:12Z
dc.date.available2023-05-26T07:19:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87233
dc.description.abstractOrganisaatioiden on vastattava asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvaviin vaatimuksiin yhä rajallisemmilla resursseilla nopeasti muuttuvassa maailmassa, mikä edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja tuloksellisuuden arviointia. Nämä pyrkimykset ovat erityisen tärkeitä julkisessa hallinnossa, koska julkinen sektori on merkittävä aineellisten, taloudellisten, inhimillisten ja informatiivisten resurssien kuluttaja. Organisaation kehittyminen lähtee liikkeelle visiosta ja strategiasta, mutta erityisesti strategian toimeenpano on osoittautunut suureksi haasteeksi eikä syitä toimeenpanon epäonnistumisen yleisyyteen tiedetä. Systemaattinen tulosten seuranta on tärkeä keino strategian toimeenpanon edistämiseksi, sillä se auttaa muuttamaan strategiset tavoitteet operatiivisiksi toimiksi syy-seuraussuhteiden kautta. Myös keskittyminen yhteistyöhön voi olla toimiva lähestymistapa strategian toimeenpanoon. Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan strategian toimeenpanon haasteeseen tutkimalla sitä, voidaanko OKR-tavoitejohtamisjärjestelmän keskeisillä elementeillä, tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvällä laaja-alaisella osallisuudella ja tulosten hyödyntämisellä, edistää strategian toimeenpanoa ja hyvää työsuoriutumista. OKR on strategian toimeenpanossa auttava johtamisjärjestelmä ja kokonaisuuden kehittämisen työkalu. Aineisto kerättiin lähettämällä kyselylomake julkisen sektorin organisaatiossa 794 OKR-tavoitejohtamismallin pilottiin osallistuneelle organisaation jäsenelle. Vastausprosentti oli 32. Kyselylomake sisälsi vakioituja kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, ja aineisto analysoitiin faktorianalyysin ja varianssianalyysin avulla. Tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvän osallisuuden ja tulosten hyödyntämisen lisääntymisellä havaittiin positiivinen yhteys strategian toimeenpanon onnistumisen edellytyksiin ja itsearvioituun työsuoriutumiseen. Tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvällä osallisuudella oli erityisen vahva yhteys tavoitteisiin sitoutumiseen ja tuloksista oppimiseen. Tulosten hyödyntämisen lisääntymisellä taas oli erityisen vahva yhteys työmotivaatioon, tuloksista oppimiseen ja tuottavuuteen. Vaikka tutkimuksen tulokset ovat lupaavia, aihe vaatii lisätutkimusta.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.titleOsallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305263293
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysostrategiat
dc.subject.ysotoimeenpano
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysotuloksellisuus
dc.subject.ysotavoitejohtaminen
dc.subject.ysojulkinen sektori


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record