Show simple item record

dc.contributor.advisorMaanmieli, Karoliina
dc.contributor.authorHuusko, Antti
dc.date.accessioned2023-05-25T05:40:56Z
dc.date.available2023-05-25T05:40:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87162
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tarkastelen kirjoittamisprosessia ja siinä olevia eroja novellien ja tarinallista journalismia edustavien tekstien välillä. Lisäksi tutkin sitä, millaisia vaikutuksia fiktion kirjoittamisella on kirjoittamisprosessiin. Tutkimuksen aineistona toimivat kolme itsekirjoittamaani novellia ja tarinallista journalistista tekstiä. Tekstit on kirjoitettu rinnakkain niin, että olen laatinut saman tapahtuma pohjalta sekä novellin että journalistisen tekstin. Tekstit ovat siis syntyneet pareittain aina saman tapahtuman pohjalta. Novellit ja journalistiset tekstit muodostavat tutkielmani taiteellisen osan. Taiteellisen osan kirjoittamisen aikana olen pitänyt työskentelypäiväkirjaa. Tutkimukseni on autoetnografista, koska tutkin omaa kirjoittamisprosessiani. Tavoitteenani on analysoida kirjoittamisprosessia käymällä läpi työskentelypäiväkirjani merkintöjä diskurssianalyysin avulla. Pyrin vertaamaan tulkintojani kirjoittamisprosessistani yleiseen kirjoittamisprosessin teoriataustaan. Tekstien fiktiivisyyttä käsittelen Dorrit Cohnin ei-referentiaalisen fiktio -käsitteen sekä hänen määrittelemiensä fiktion tunnusmerkkien avulla. Työskentelypäiväkirjan merkintöjen analysoinnin kautta esille nousi selkeästi se, että journalistinen kirjoittamisprosessi oli paljon suoraviivaisempi kuin novellien kirjoittamisprosessi. Syynä tähän on luultavasti journalismin vakiintunut työprosessi. Myös journalismin referentiaalisuus eli todelliseen maailmaan viittaaminen nopeutti kirjoitustyötä, sillä tekstin piti pysyttäytyä todellisissa tapahtumissa. Journalistisessa kirjoittamisprosessissa tapahtumat asetettiin juoneen, eli niistä tehtiin mielekäs kokonaisuus. Novelleiden kirjoittamisprosessia kuvaisin enemmän kehämäiseksi, sillä tekstiä palattiin muokkaamaan monta kertaa työprosessin aikana. Novellien aiheita ja hahmoja täytyi myös pohtia paljon ennen kirjoittamaan ryhtymistä.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkirjoittamisprosessi
dc.subject.othertarinallinen journalismi
dc.subject.otherfiktiivisyys
dc.titleNovelli ja tarinallinen journalismi : eroja kahden kirjoittamisprosessin välillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305253226
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.contributor.oppiaineCreative writingen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3041
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysonovellit
dc.subject.ysofiktio
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright