Show simple item record

dc.contributor.authorJama, Kaisa-Mari
dc.date.accessioned2023-05-08T07:13:56Z
dc.date.available2023-05-08T07:13:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-951-39-9565-2
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86796
dc.description.abstractThis study focused on career-themed life narratives of Finnish sports degree graduates. The aim of the study was to holistically understand graduates’ education and career experiences, taking into consideration the complexity, context and subjectivity of modern careers. The main research question was: How do sports graduates’ career experiences intertwine with their life narratives? Data were collected as written, career-themed life stories (n=60) through an open writing invitation to sports degree graduates from years 2004-2015. The study consists of three sub-studies. The first sub-study described the qualitative variation in the different meanings that the graduates attributed to formal sport education as a part of their career-themed life narratives. The second sub-study described the typical career story models of the participants. The third sub-study aimed to understand what meanings were attributed to difficulties in the narratives. Data were analysed using phenomenography (sub-study I), narrative analysis (sub-study II), and reflexive thematic analysis (sub-study III). Drawing together, the findings suggest that work and nonwork were interwoven in many ways, and that hobbyism and identity were especially relevant. These also contributed to pondering career change, which was a notable element in the narratives. Reflections on realized and potential career change were influenced by both experiences of unpleasant characteristics of the sports industry and more personal reasons for looking for a career path that is fitting in more than just a practical sense. Difficult experiences were also meaningful in multiple ways, both professionally and personally. In conclusion, the findings indicate that graduates’ search for a personally meaningful career path should be considered when discussing sports graduates’ careers.en
dc.description.abstractTässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden urateemaisia elämänkertomuksia. Tavoitteena oli ymmärtää valmistuneiden koulutus- ja urakokemuksia kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon nykyaikaisten urien monimutkaisuus, konteksti ja subjektiivisuus. Päätutkimuskysymys oli: Miten liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden urakokemukset kytkeytyvät heidän elämänkertomuksiinsa? Tutkimukseen osallistui 60 liikunta-alan tutkinnon vuosina 2004–2015 suorittanutta henkilöä, jotka vastasivat avoimeen kirjoituskutsuun. Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvailtiin tutkintokoulutukselle annettuja, laadullisesti erilaisia merkityksiä. Toisessa osatutkimuksessa hahmoteltiin aineiston tyypillisiä uratarinamalleja. Kolmas osatutkimus käsitteli vaikeuksien saamia merkityksiä kertomuksissa. Aineisto analysoitiin fenomenografisesti (1. osatutkimus) sekä narratiivisen (2. osatutkimus) ja refleksiivisen temaattisen analyysin (3. osatutkimus) avulla. Yhdessä tulokset osoittavat, että ammatilliset ja ei-ammatilliset elämän osa-alueet kietoutuvat monin tavoin yhteen, ja erityisesti harrastuneisuus ja identiteetti olivat keskeisiä ilmiöitä, jotka loivat yhteyksiä ammatillisen ja ei-ammatillisen välille. Niihin liittyvät kysymykset näkyivät myös alanvaihtopohdinnoissa, jotka olivat aineistossa yleisiä. Toteutuneiden ja mahdollisten alanvaihtojen pohdiskeluun vaikuttivat paitsi kokemukset liikunta-alan huonoista puolista, myös muuten kuin käytännön tasolla itseä tyydyttävän urapolun etsiminen. Myös vaikeat kokemukset olivat monin tavoin merkityksellisiä, sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valmistuneiden pyrkimys henkilökohtaisesti merkityksellisen urapolun löytämiseen on keskeinen näkökulma liikunta-alalle valmistuneiden urapoluista keskusteltaessa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Jama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2021). Liikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa : fenomenografinen analyysi. <i>Liikunta ja tiede, 58(4), 82-90.</i> <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_4_2021-82-90.pdf"target="_blank"> Full text</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Jama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2023). To stay or to leave? Career story models of Finnish sports graduates. <i>Sport Education and Society, 28(2), 200-212.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1997979"target="_blank"> 10.1080/13573322.2021.1997979</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78637"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/78637</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Jama, K-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A. & Hämäläinen, R. The meaning of difficulties in career narratives: the case of sports graduates. <i>International Journal for Educational and Vocational Guidance. Accepted for publication.</i>
dc.rightsIn Copyright
dc.titleCareer-themed life narratives of sports graduates: intertwinement of careers and nonwork elements of life
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9565-2
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.relation.issn2489-9003
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright