Show simple item record

dc.contributor.advisorVäisänen, Ari
dc.contributor.advisorKoskinen, Jutta
dc.contributor.authorSamulinen, Mikko
dc.date.accessioned2023-04-28T06:06:29Z
dc.date.available2023-04-28T06:06:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86693
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa perehdytään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäviin kriittisiin raaka-aineisiin. Niistä tarkemmin käsitellään puolijohteissa hyödynnettävää piitä, galliumia, germaniumia ja indiumia, kondensaattoreissa käytettävää tantaalia ja kestomagneeteissa käytettäviä harvinaisia maametalleja. Erityistä huomiota kiinnitetään raaka-aineiden esiintyvyyteen, tuotantoon ja kierrätykseen. Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksessä keskitytään fysikaaliseen esikäsittelyyn ja hydrometallurgisiin talteenottomenetelmiin. Talteenottomenetelmistä esitellään neste-nesteuutto, elektrolyysi ja ioninvaihto, joista viimeisenä mainittu nostetaan tarkempaan käsittelyyn. Tässä yhteydessä esitellään orgaanisia ioninvaihtomateriaaleja, niiden rakenteita, luokittelua ja käyttöä kriittisten raaka-aineiden talteenotossa. Vaihtoehtona orgaanisille ioninvaihtomateriaaleille esitellään zeoliitit, joiden ominaisuuksiin ioninvaihtimina ja sorbenttimateriaaleina perehdytään seikkaperäisesti. Lisäksi esitellään zeoliittien käyttöä haitallisten aineiden poistossa sekä kriittisten raaka-aineiden talteenotossa. Lopuksi käydään läpi plasmaemission käyttöä metallianalytiikassa käsittelemällä ICP-OES:n toimintaperiaatetta. Tutkielman kokeellisessa osassa tehtiin kartoitusta viiden eri zeoliittimateriaalin talteenottokyvyistä ja näistä materiaali Zeolite ZSM-5 havaittiin lähes täysin selektiiviseksi tantaalin suhteen. Näytteenä toimi komponenttijäte, jonka liuotus oli optimoitu tantaalin suhteen. Zeolite ZSM-5 saavutettu suurin tantaalin talteenottoaste, 99,5 %, havaittiin 0,01 M rikkihappotaustassa. Selektiivisyyden kannalta kuitenkin paras happotausta oli 0,5 M rikkihappo. Tällöin tantaalia saatiin talteen 98,4 %. Kyseistä happopitoisuutta käytettiin kontaktiajan vaikutuksen ja Zeolite ZSM-5:n maksimiadsorptiokapasiteetin määrittämisessä. Aikavälillä 5–90 minuuttia talteenoton saanto ZSM-5:llä kasvoi nopeasti ja alkoi tasaantua 120 minuutin jälkeen. ZSM-5:n adsorptiokapasiteetin maksimi tantaalin suhteen oli 10,74 mg g-1. Alustavissa eluointikokeissa havaittiin, että etanoliamiini soveltui tantaalin eluoimiseksi. Sillä onnistuttiin eluoimaan 52 ± 4 % adsorboituneesta tantaalista.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherioninvaihto
dc.subject.otherkriittiset raaka-aineet
dc.titleZeoliittien käyttö kriittisten raaka-aineiden talteenotossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304282791
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAnalyyttinen kemiafi
dc.contributor.oppiaineAnalytical Chemistryen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi40311
dc.subject.ysosorptio
dc.subject.ysotantaali
dc.subject.ysozeoliitit
dc.subject.ysokierrätys
dc.subject.ysoraaka-aineet
dc.subject.ysotalteenotto
dc.subject.ysoharvinaiset maametallit
dc.subject.ysogermanium
dc.subject.ysosähkö- ja elektroniikkaromu
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright