Show simple item record

dc.contributor.advisorWaller, Katja
dc.contributor.authorHirvonen, Niko-Petteri
dc.date.accessioned2023-03-27T06:07:33Z
dc.date.available2023-03-27T06:07:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86113
dc.description.abstractDepressio eli masennustila on globaalisti yksi suurimmista mielenterveyden oireyhtymistä ja masennusoireet yksi suurimmista kansanterveyttä uhkaavista ja terveydenhuoltoa kuormittavista ongelmista. Lyhyet depressio- ja masennusoirejaksot eivät yleensä vaadi toimenpiteitä, mutta niistä voi pitkittyessään muodostua yksilölle kohtuuton taakka. Liikuntaharjoittelu on laajalti tunnistettu masennusoireiden ja depression hoitomuoto erityisesti yhdistettynä muihin hoitoihin parhaan mahdollisen vasteen aikaansaamiseksi ja liikuntaharjoittelun antidepressanttivaikutukset ovat laajasti tutkittu aihe. Tämän katsauksen tarkoituksena on tarkastella olemassa olevaa viimeisintä tutkimustietoa liikuntaharjoittelun intensiteettien tehokkuudesta masennusoireiden hoidossa ja sitä, osoittautuuko korkeaintensiteettinen liikuntaharjoittelu tehokkaammaksi masennusoireiden hoidossa, kuin matalaintensiteettinen liikuntaharjoittelu. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin käyttäen PubMed, SportDiscus sekä PsycInfo-tietokantoja. Haut suoritettiin 18.10 ja 24.10.2022 saaden 1596 hakutulosta. Hakutuloksista seitsemän valikoitui mukaan lopulliseen katsaukseen. Mukaan valikoituneiden tutkimuksien tuli täyttää asetetut sisäänottokriteerit, eli tutkimuksien tuli mahdollistaa liikuntaintensiteettien vertailu, masennusoiretta tuli olla mitattuna subjektiivisella menetelmällä, tutkittavilla tuli olla kliinisesti stabiili terveydentila ja heidän tuli olla ainakin 13-vuotiaita. Valikoituneiden tutkimuksien tuli olla satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituneiden tutkimuksien tulokset olivat ristiriitaisia. Tilastollista merkitsevyyttä intensiteettityhmien välillä löydettiin kahdessa tutkimuksessa, suosien korkeakuormitteista liikuntaharjoittelua. Jokaisessa katsaukseen valikoituneessa tutkimuksessa tutkittavat vähensivät masennusoireitaan riippumatta liikuntaharjoittelun muodosta, intensiteetistä tai ryhmäjaosta. Tulosten mukaan liikuntaharjoittelu masennusoireen hoidossa on hyödyllistä, sekä viitteitä korkeakuormitteisen liikunnan suosimisesta on havaittavissa. Kliinistä merkitsevyyttä intensiteettiryhmien välillä ei löytynyt. Valikoitujen tutkimusten luotettavuudessa ilmeni tiettyjä ja toistuvia puutteita, sekä metodologista heterogeenisyyttä esiintyi kauttaaltaan. Liikuntaharjoittelu masennusoireiden ja depression hoidossa on osoitettu toimivaksi hoitomuodoksi, mutta tehokkaimman intensiteetin löytämiseksi tarvitaan lisätutkimusta. Tutkimusprotokollien standardointi ja menetelmien yhtenäistäminen luovat parempaa pohjaa tutkimukselle. Liikuntaharjoitteluun soveltuvimpien henkilöiden tunnistaminen terveydenhuollossa voi olla suuri tekijä lopputuloksen kannalta.fi
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.subject.otherdepressio
dc.subject.otherliikuntaharjoittelu
dc.subject.otherintensiteetti
dc.subject.otherHIIT
dc.subject.othermasennusoire
dc.titleLiikuntaharjoittelun eri intensiteettien tehokkuus masennusoireen hoidossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303272261
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysooireet
dc.subject.ysointervalliharjoittelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record