Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorIsaksson, Nea
dc.date.accessioned2023-03-16T07:04:41Z
dc.date.available2023-03-16T07:04:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86025
dc.description.abstractToimivalla ja ajantasaisella riskienhallinnalla on tärkeä rooli yritysten arjessa. Riskienhallintaprosessin keskiössä on riskien tunnistaminen, analysointi ja niihin reagointi (mm. Shin & Park, 2017). Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa on paneuduttu pääasiassa näistä viimeisimpään, eli siihen, kuinka yritykset reagoivat riskeihin ja kuinka ne siten pitävät omat riskienhallintaprosessinsa ajantasaisina. Kaikkiin olemassa oleviin riskeihin ei kuitenkaan ole mahdollista varautua kaikkein erinomaisimmillakaan riskienhallintaprosesseilla. Tällaisia riskejä kutsutaankin nimensä mukaisesti ennakoimattomissa oleviksi riskeiksi. Tyypillisimpiä esimerkkejä ennakoimattomissa olevista riskeistä ovat onnettomuudet ja luonnonkatastrofit. Yksi viime aikojen laajimmille levinneistä ja vaikuttaneista globaaleista ennakoimattomista riskeistä on ollut maaliskuussa 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi asti levinnyt Covid-19 –virus, joka onkin valikoitunut tämän tutkielman tapausnäkökulmaksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan sitä, kuinka Covid-19 –pandemian kaltainen ennakoimattomissa oleva riski realisoituessaan vaikuttaa eri toimialalla operoivien yritysten toimintaan, ja mitä toimenpiteitä yritykset joutuvat toteuttamaan pitääkseen riskienhallintansa tasapainossa ja turvatakseen oman liiketoimintansa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui teorialähtöinen sisällönanalyysi. Riskienhallinnan näkökulmana käytettiin muun muassa CAS ERM -viitekehyksen mukaista jaottelua taloudellisiin, strategisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Tutkimusaineistona käytettiin neljän eri toimialalla toimivan suuren pörssiyhtiön tilinpäätösaineistoa vuodelta 2020. Tutkimuksessa havaittiin, että valtionhallinnon asettamilla rajoitus- ja sulkutoimilla oli merkittävä rooli siinä, miten eri yritykset pystyivät jatkamaan liiketoimintaansa pandemian jyllätessä pahimmillaan. Toimiala näytteli merkittävää roolia, siinä missä myös yritysten innovatiivisuus ja nopea reagointikyky olivat keskeisessä asemassa toimenpiteiden tehokkuuden ja toisaalta myös niiden vakavuuden kannalta. Samat tekijät näyttelivät suurta roolia myös sen suhteen, voiko yrityksen luokitella pandemian voittajiin ja häviäjiin. Tutkimus on kuitenkin rajoitettu koskemaan vain vuotta 2020, joten tarkastelun kohteeksi jää vain yhden hetken tilanne, eikä toimenpiteiden pitkäaikaiset vaikutukset ole tiedossa.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherennakoimattomat riskit
dc.subject.otherERM
dc.titleEnnakoimattomissa olevat riskit yritysten toiminnassa : case Covid-19
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303162178
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoriskienhallinta
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoorganisaatiot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record