Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppäniemi, Matti
dc.contributor.authorKemppainen, Saara
dc.date.accessioned2023-01-16T06:21:28Z
dc.date.available2023-01-16T06:21:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85017
dc.description.abstractDigitalisaation myötä sosiaalinen media on kasvanut tärkeäksi kanavaksi markkinoijien keskuudessa sen tavoittavuuden ja vaikuttavuuden vuoksi. Yritykset hyödyntävät markkinointistrategioissaan sosiaalisen median vaikuttajia, joiden avulla he voivat tehdä kaupallisia yhteistöitä, ja kertoa sitä kautta tuotteistaan ja palveluistaan. Sosiaalisen median vaikuttajien avulla kuluttajia on mahdollista sitouttaa tuotteisiin, sillä kuluttajat pitävät heidän tuottamasta aidosta sisällöstä, ja kokevat sen luotettavaksi. Sosiaalisen median vaikuttajien ohella myös urheilijat voivat tehdä vaikuttajamarkkinointia oman uransa aikana. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa, ja sen tarkoituksena oli selvittää, että miten huippu-urheilijat voivat hyödyntää vaikuttajamarkkinointia osana urheilusponsorointia Instagramissa. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista tutkimusta, ja tutkimusdata kerättiin puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahdeksaa uransa aktiivisessa vaiheessa olevaa huippu-urheilijaa, jotka tekevät aktiivisesti kaupallisia yhteistöitä sosiaaliseen mediaan. Tutkimustulosten luotettavuuden parantamiseksi tutkimukseen haastateltiin myös kahta urheilumanageria. Tutkimus osoitti, että yrityksien kanssa yhteistyössä tehty vaikuttajamarkkinointi auttaa urheilijoita rakentamaan omaa henkilökohtaista brändiä yhteisen arvomaailman löydyttyä, ja tämä voi auttaa heitä tulevaisuuden työllistymisessä urheilu-uran jälkeen. Sosiaalisen median yhteistöitä pidettiin myös tärkeinä tulonlähteinä. Vaikuttajamarkkinointiyhteistöiden saamiseen vaikuttaa vahvasti myös sosiaalisen median seuraajamäärä sekä urheilijan menestyminen omalla urallaan. Urheilijoiden kannattaa hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia osana omaa ammattiaan joko itse tai muiden avustuksella.fi
dc.description.abstractWith digitization, social media has grown into an important channel among marketers because of its reach and effectiveness. Companies utilizing social media influencers in their marketing strategies, which enable them to do paid collaborations and thereby reveal about their products and services. With the help of social media influencers, it is possible to engage consumers to products, because consumers like the real content they produce, and find it reliable. Alongside with social media influencers, athletes can also do influencer marketing during their own career. The study was implemented in cooperation with the Finnish Olympic Committee, and its purpose was to find out how top athletes can use influencer marketing as part of sports sponsorship on Instagram. In the study was used qualitative research as a research method, and research data was collected through semi-structured interviews. The research was carried out by interviewing eight top athletes in the active phase of their careers, who are actively doing paid collaborations on social media. In order to improve the reliability of the research results, two sports managers were also interviewed for the research. The research showed that influencer marketing done in cooperation with companies helps athletes build their own personal brand after finding a common values, and this can help them with future employment after their sports career. Social media collaborations were also maintained an important sources of income. The number of social media followers and the athlete’s success in their own career also have a strong influence on getting influencer marketing collaborations. Athletes should take advantage of the possibilities of social media as part of their own profession, either by themselves or with the help of others.en
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othersport marketing
dc.subject.otherRule 40
dc.subject.otherambush marketing
dc.subject.otherbrand engagement
dc.subject.otherhalo effect
dc.subject.othereWoM
dc.subject.otherpaid collaboration
dc.titleUtilization of influencer marketing in sport sponsorship on Instagram
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301161320
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysohenkilöbrändäys
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysovaikuttajamarkkinointi
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysopersonal branding
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysosports
dc.subject.ysoinfluencer marketing
dc.subject.ysoathletes
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record