Show simple item record

dc.contributor.advisorLindstedt-Kareksela , Carita
dc.contributor.advisorKronholm, Ilkka
dc.contributor.authorImmonen, Nina
dc.date.accessioned2022-11-01T05:59:48Z
dc.date.available2022-11-01T05:59:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83731
dc.description.abstractHerbivorihyönteisen ja isäntäkasvin keskinäinen vuorovaikutus on tiivistä ja useat eri vuorovaikutussuhteet vaikuttavat herbivorihyönteisen kelpoisuuteen ja selviytymiseen. Tutkimuksessani tutkin puolustautumista taudinaiheuttajaa vastaan, ravinnonlaatua ja ryhmäkokoa, sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia ruskomäntypistiäisillä (Neodiprion sertifer). Selvitin, miten ravinnonlaatu (pihkapi-toisuus) ja toukkien ryhmäkoko vaikuttivat ruskomäntypistiäisten selviytymiseen kasvatuskokeessa, jossa toukat infektoitiin Serratia marcescens -bakteerilla. Oletukse-na on, että ravinnon pihkayhdisteet voivat suojata bakteeri-infektiolta, sillä ne sisältävät antimikrobisia aineita. Toisaalta pihkayhdisteiden käsittely vähemmän haitalliseksi mäntypistiäisten omalle elimistölle voi olla kallista, jolloin puolustus bakteeri-infektiota vastaan voi olla heikompaa korkea pihkapitoisella ravinnolla. Isommassa ryhmässä ruokailevilla toukilla puolustus bakteeri-infektiota vastaan voi olla tehokkaampaa esimerkiksi tehokkaamman ravinnonkäsittelyn vuoksi. Kokeen alussa toukat jaettiin kontrolli- (ei infektiota) ja infektiokäsittelyille ja edelleen neljään käsittelyryhmään ravinnonlaadun (korkea ja matala pihkapitoi-suus) ja ryhmäkoon (suuri = 7 ja pieni = 3) suhteen. Infektointi tehtiin kastamalla toukkien ravintomännynoksat bakteeriliuokseen. Toukkien selviytymisen seuraa-misen lisäksi mittasin toukkien petopuolustusominaisuuksia ja elinkiertopiirteitä (kotelopaino ja kehitysaika). Tulosteni mukaan bakteeri-infektiokäsittelyssä toukkien kuolleisuus oli korkeampi kuin kontrollikäsittelyssä. Ravinnonlaadulla tai ryhmäkoolla ei ollut vaikutusta infektiotoukkien selviytymiseen, mutta kontrolli-toukat selviytyivät paremmin suuremmassa ryhmässä, kun ravinnon pihkapitoi-suus oli korkea. Infektion havaittiin heikentävän toukkien petopuolustusaktiivi-suutta. Toukat osallistuivat puolustukseen todennäköisemmin suuremmassa ryhmässä. Matalapihkapitoinen ravinto kasvatti kotelopainoa ja lyhensi kehitysaikaa verrattuna korkeapihkapitoiseen ravintoon. Ympäristötekijöillä ei ollut suurta vaikutusta selviytymiseen bakteeri-infektiosta, mutta yleisesti toukat kasvoivat paremmin matalapihkapitoisella ravinnolla ja suuremmissa ryhmissä.fi
dc.description.abstractHerbivore insects and their host plant interact closely with each other, and several different interactions affect the survival and performance of herbivorous insects. In this MSc thesis I examined effects of bacterial infection, diet quality and group size, and their interactive effects on European pine sawfly (Neodiprion sertifer) individuals. I examined how diet quality (resin concentration) and larval group size affects pine sawflies’ survival when exposed to the bacterial pathogen Serratia marcescens. It is hypothesized that resin compounds may benefit pine sawflies’ bacterial defense since they contain antimicrobial agents. However, the handling of the resin compounds is expected to be expensive for pine sawflies and trade off with their antipredator defense capacity. Furthermore, larvae which forage and defend in bigger groups can be expected to perform better e.g., due to socially facilitated feeding. To test these hypotheses, I divided larvae into control and infection treatments which were further divided into four treatment groups according to diet quality (high and low resin content) and group size (high = 7 and low = 3). Infection was done by dipping the pine branches to bacterial solution. I measured the survival of the individual until adult stage, antipredator defense behavior of larval stage and lifehistory traits: pupamass and development time. According to my results, mortality was higher in the bacterial treatment than in control treatment. In general, individuals in control group were more likely to survive until adulthood in bigger groups while eating high resin diet. Larvae were less likely to perform defensive behavior when infected and when in a smaller group. Larvae on the low resin diet had higher pupamass and faster development times comparison to high resin diet. To conclude, environmental factors did not have a major effect on defense against bacteria, but in general, larvae grew better on low resin diet and in larger groups.en
dc.format.extent47
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherimmuunipuolustus
dc.subject.otherisäntäkasvin laatu
dc.subject.otherryhmässä eläminen
dc.titleRavinnonlaadun ja toukkavaiheen ryhmäkoon vaikutus ruskomäntypistiäisen Neodiprion sertifer selviytymiseen Serratia marcescens bakteeri-infektiosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211015038
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysomäntypistiäiset
dc.subject.ysobakteerit
dc.subject.ysohyönteiset
dc.subject.ysoruskomäntypistiäinen
dc.subject.ysoryhmäkoko
dc.subject.ysoinfektiot
dc.subject.ysoisäntäkasvit
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record