Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorLappalainen, Rebekka
dc.date.accessioned2022-09-29T05:48:43Z
dc.date.available2022-09-29T05:48:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83345
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassani tarkastelen sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta heidän kohdatessaan asiakkaita, jotka ovat kokeneet traumaattisen kriisin. Tutkielmani on määrällinen kyselytutkimus, jonka avulla pyrin selkeyttämään sosiaalityöntekijöiden kokemusta asiantuntijuudestaan suunnitelmallisen asiakastyön tilanteissa, jotka ovat värittyneet traumaattisilla kriiseillä. Tutkimukseni kyselylomake on täytetty webropol-palvelussa ja siihen on vastannut 51 sosiaalityöntekijää. Traumaattisella kriisillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa äkillistä ja ennakoimattomissa olevaa tapahtumaa, joka järkyttää uhriaan siten, että omat selviytymiskeinot eivät enää riitä. Määrittelen lisäksi työni tärkeinä tekijöinä kriisi-intervention ja asiantuntijuuden käsitteet. Teoriapohjana käytän tutkimuskirjallisuutta sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuudesta ja kriisi-interventiosta sosiaalityössä. Analyysimenetelminä on käytetty faktorianalyysia, varianssianalyysia sekä sisällönanalyysia. Tutkimuksen ajankohtaisuuden puolesta puhuvat noussut trauma- ja kriisikeskustelu mediassa sekä sosiaalityön edelleen heikko näkyvyys traumaattisten kriisien kohtaajina psykologian ja terveydenhuollon tieteenalojen välimaastossa. Tutkimuskysymykseni ovat: minkälaisena sosiaalityöntekijät kokevat omat kriisityön taitonsa ja mitkä asiantuntijuuden osa-alueet ovat kaikista merkittävimmät traumaattisia kriisejä kohdatessa. Kriisityön asiantuntijuuden edellytyksiä on mitattu neljän alaluokan avulla, jotka ovat koulutus, valmistautuminen, psykososiaalinen tuki ja työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Tulosten mukaan sosiaalityöntekijät pitävät kriisityössä vaadittavia taitoja tärkeinä ja pitävät omia traumaattisen kriisin kohtaamisen taitojaan keskimäärin hyvinä. Sosiaalityöntekijöiden vastausten perusteella itse koettuun asiantuntijuuteen ja varmuuteen traumaattisten kriisien kohtaamisessa vaikuttavat eniten sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet -alaluokka. Sosiaalityöntekijät ovat sitä varmempia traumaattisten kriisien kohtaamisessa, mitä enemmän he kokevat olevansa joustavia ja muutosorientoituneita sekä mitä vakaampi heidän henkilökohtainen elämänsä on.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertraumaattinen kriisi
dc.titleTietoa, taitoa, etiikkaa ja oma persoona : sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus asiakkaan traumaattisen kriisin kohtaamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209294701
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokriisit
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotraumat
dc.subject.ysokriisityö
dc.subject.ysopsykososiaalinen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record