Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.authorSalo, Mikko
dc.date.accessioned2022-09-21T08:42:36Z
dc.date.available2022-09-21T08:42:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83299
dc.description.abstractTutkielma tarkastelee tradition käsitettä ja merkitystä Hans-Georg Gadamerin (1900–2003) filosofisessa hermeneutiikassa. Tutkimuskysymys on kaksiosainen: mitä Gadamer tarkoittaa traditiolla ja mikä rooli traditiolla on inhimillisen olemassaolon universaalissa ymmärtämisessä? Gadamer esitteli filosofisen hermeneutiikkansa perusteet vuonna 1960 ilmestyneessä pääteoksessaan Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Totuus ja metodi: filosofisen hermeneutiikan pääpiirteitä). Se sisältyy Gadamerin koko tuotannon esittelevään kymmen-osaiseen teossarjaan Gesammelte Werke, joka on tämän tutkielman päälähde. Olen tarkastellut Gadamerin traditio-käsitystä kolmen filosofisen leikkauspinnan avulla: 1) Gadamerin kritiikki Wilhelm Diltheyn (1833–1911) historismia sekä Rudolf Bultmannin (1884–1976) myyteis täriisumisohjelmaa kohtaan, 2) Wahrheit und Methodessa esitetty auktoriteetin ja tradition arvonpalautus sekä 3) Gadamerin ja Jürgen Habermasin (s. 1929) traditiota koskeva debatti. Analyysi osoittaa, että Heideggerin fenomenologis-hermeneuttiseen ontologiaan tukeutuen Gadamer näkee tradition inhimillisen maailmassa-olemisen ymmärtämisen ehtona. Tarkastelemieni tekstien valossa Gadamerin käsitys traditiosta on hyvin dynaaminen. Traditio on jatkuvassa muuttumisen tilassa, ja dialogi on yksi tradition dynaamisuuden muodoista. Dialogi tradition kanssa johtaa itsereflektioon, jonka seurauksena on toiminta: minun on muutettava itseni. Traditioon liittyminen voi olla joko vallitsevia oloja ja käsityksiä säilyttävää tai muuttavaa. Gadamerin traditiokäsityksen keskeiseksi ongelmaksi osoittautuu se, ettei hän määrittele kriteereitä, joilla traditioon kuuluvat ja ymmärtämisen ehtoina toimivat oikeutetut ennakkokäsitykset voisi erottaa oikeuttamattomista.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherHans-Georg Gadamer
dc.subject.otherMartin Heidegger
dc.subject.othertraditio
dc.titleHans-Georg Gadamerin käsitys traditiosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209214640
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoeksistenssi
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysofilosofit
dc.subject.ysohistorismi
dc.subject.ysohistorianfilosofia
dc.subject.ysoymmärtäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record