Show simple item record

CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (mobile diary data of parents)

dc.contributor.authorMalinen, Kaisa
dc.contributor.authorRönkä, Anna
dc.contributor.authorLindroos, Emmi
dc.contributor.authorRanta, Minna
dc.contributor.authorRäikkönen, Eija
dc.coverage.temporal2020-11-01 - 2022-06-30
dc.date.accessioned2022-09-16T09:30:37Z
dc.date.available2022-09-16T09:30:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationRönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Lindroos, Emmi; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija (2023). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (mobile diary data of parents). V. 1.9.2022. Tietoarkisto. 10.17011/jyx/dataset/83269
dc.identifier.otherjyu-resd.144375979
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83269
dc.description.abstractCopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (lapsi 4-6kk N=276; ja lapsi 1,5v N=268). Aineistonkeruu alkoi 1.11.2020 ja päättyi 30.6.2022. Vanhempien mobiilipäiväkirja-aineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto, b) vanhempien kyselyaineisto, c) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa sekä d) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.fi
dc.description.abstractThe CopaGloba project examined the development of of coparenthood during the transition to parenthood among new parents and how coparenthood was shaped by family and labour market policies, family services and prevailing cultural expectations. Coparenting was studied from the perspectives of family, community and culture/wider society. The mobile diary data of parents (child 4-6 months N=276; and child 1,5 years N=268) were gathered in the study. The data collection started on the November 1, 2020 and finished June 30, 2022. In addition to mobile diaries of parents, the following data sets were collected: a) individual interview data of parents, b) survey data of parents, c) focus group interview data of parents in online game-based parental group, and d) focus group interview data of professionals in family centers. The individual interviews with parents from Japan and Portugal were also conducted. The longitudinal study funded by the Academy of Finland was carried out during 2019–2023. The study was conducted by the consortium of the University of Jyväskylä and JAMK University of Applied Sciences in close collaboration with the National Institute for Health and Welfare (THL) and international collaborators.en
dc.language.isofin
dc.publisherTietoarkistoen
dc.relation.ispartofRönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Böök, Marja; Kekkonen, Marjatta; Kokkinen, Katja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Tammelin, Mia (2023). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood. V. 1.8.2022. Tietoarkisto.
dc.rightsIn Copyrighten
dc.titleCopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto)fi
dc.titleCopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (mobile diary data of parents)en
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209164613
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.type.urihttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/83269
dc.rights.copyrightRönkä, Anna, Räikkönen, Eija, Lindroos, Emmi, Ranta, Minna, Jyväskylä University of Applied Sciences and University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.relation.grantnumber323492
dc.subject.ysovanhemmatfi
dc.subject.ysoraskausfi
dc.subject.ysopregnancyen
dc.subject.ysopandemiatfi
dc.subject.ysopandemicsen
dc.subject.ysoarkifi
dc.subject.ysoeverydayen
dc.subject.ysooppiminenfi
dc.subject.ysolearningen
dc.subject.ysokasvatusfi
dc.subject.ysoupbringingen
dc.subject.ysoperheetfi
dc.subject.ysofamiliesen
dc.subject.ysovanhemmuusfi
dc.subject.ysoparenthooden
dc.subject.ysoresilienssifi
dc.subject.ysoresilienceen
dc.subject.ysohyvinvointifi
dc.subject.ysowell-beingen
dc.subject.ysoparentsen
dc.subject.ysotyössäkäyntifi
dc.subject.ysoworkingen
dc.subject.ysoodotuksetfi
dc.subject.ysoexpectationsen
dc.subject.ysosiirtymävaihefi
dc.subject.ysotransitional phaseen
dc.subject.ysoperheellistyminenfi
dc.subject.ysofamily formationen
dc.subject.ysopäiväkirjatfi
dc.subject.ysodiariesen
dc.subject.ysoesikoisetfi
dc.subject.ysofirstbornsen
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2945
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21130
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23530
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10121
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p820
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2717
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13183
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8749
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23200
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4363
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4074
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3312
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1947
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p476
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25253
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22039
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsRestricted use due to personal information protection. You can still contact author to ask for a copy of the material.
dc.relation.funderSuomen Akatemia
dc.relation.funderAcademy of Finland
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoF
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SA
datacite.isSupplementTo.doi10.1080/13229400.2021.2023609
datacite.isSupplementTo.urlhttps://peda.net/id/58ae8856014
datacite.isSupplementTo.urlhttps://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Malinen, K. (2021, 15.10.2021). Yhteisvanhemmuus ei ole sama kuin tasan jaetut kotityöt : olennaista on, että työnjako on molempien mielestä reilu. <i>MustRead</i>. <a href="https://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/" target="_blank">https://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80719">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80719</a>
datacite.isSupplementToRanta, M., Böök, M. L., Paloniemi, S., & Rönkä, A. (2022). “Equally, but in our own way” : First-time parents’ prenatal expectations of coparenting. <i>Journal of Family Studies</i>, <i>Early online</i>. <a href="https://doi.org/10.1080/13229400.2021.2023609" target="_blank">https://doi.org/10.1080/13229400.2021.2023609</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79454">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79454</a>
datacite.isSupplementToKuusiaho, I.-L., Böök, M. L., & Rönkä, A. (2021). Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana. <i>Tutkiva hoitotyö</i>, <i>19</i>(2), 20-28. <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692</a>
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Kekkonen, M. Yhteentörmäyksistä yhteistyöhön : vauvan tulo käynnistää kasvun yhteisvanhemmuuteen. <i>Ruusupuiston kärkiuutiset</i>, (3). <a href="https://peda.net/id/58ae8856014" target="_blank">https://peda.net/id/58ae8856014</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72123">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72123</a>
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Malinen, K. (2022, 6.8.2022). Tasa-arvoinen vanhemmuus vaatii vanhempien välistä yhteistyötä. <i>Helsingin Sanomat</i>, .


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright