Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorUimonen, Katja
dc.date.accessioned2022-09-08T05:57:19Z
dc.date.available2022-09-08T05:57:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83153
dc.description.abstractYmpäristöjohtamisjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden parantaa yrityksen taloudellista suoritusta. Lukuisat tutkimukset koittavat selvittää sertifioidun tai sertifioimattoman ympäristöjohtamisjärjestelmän vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suoritukseen ja kannattavuuteen. Löydökset ovat monelta osin vaihtelevia ja epäselviä. Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus selvittää aiempiin tutkimuksiin pohjautuen, mitä taloudellisisa mittareita on käytetty arvioitaessa ympäristöjohtamisjärjestelmän implementoinnin vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suoritukseen, pohjautuvatko tutkimukset faktoihin vai haastatteluihin ja näkemyksiin, millaisia empiirisiä löydöksiä on tehty kyseisten taloudellisten mittarien ja ympäristöjohtamisjärjestelmän välillä, sekä millaisia taloudellisia mittareita on mahdollisesti jätetty tutkimuksissa huomioimatta. Linjassa aiempien tutkimusten kanssa, tämäkin tutkimus löysi vaihtelevan, joskin hieman positiviisen korrelaation ympäristöjohtamisjärjestelmän ja taloudellisen suorituksen välillä. Löydöksien mukaan yksi suurimmista haasteista viimeaikaisessa tutkimuksessa on ollut taloudellisten mittarien epäjohdonmukainen ja vaihteleva käyttö, sekä vaikutusmekanismien moninainen tulkinta. Tämä yhdistettynä näkemyspohjaisiin ja itse raportoituihin mittareihin on johtanut rajalliseen ymmärrykseen syy-seuraussuhteista ympäristöjohtamisjärjestelmän ja yrityksen taloudellisen suorituksen välillä. Tämä tutkimus tarjoaa hyvän ymmärryksen viimeaikaisissa tutkimuksissa käytetyistä taloudellisista mittareista, vaikutusmekanismeista ja tiedonkeruumenetelmistä sekä tutkimusten rajoitteista. Tutkimus todistaa, että jatkotutkimusta tarvitaan etenkin yksityiskohtaisista linkityksistä ja vaikutusmekanismeista ympäristöjohtamisjärjestelmän ja yrityksen taloudellisen suorituksen välillä, yrityksen päätöksentekoa tukevan tiedon tuottamiseksi.fi
dc.description.abstractEnvironmental management systems (EMS) provide opportunity for improving corporate financial performance (CFP). There is a vast number of studies trying to identify the impact of implementing certified or non-certified EMS on CFP and profitability. The results show mixed and inconclusive findings. This systematic literature review retrieves and synthesizes from previous studies, which financial measures have been considered in research literature assessing the impact of EMS adoption to company’s financial performance, has the research literature been focused on fact-based data or interviews and perceptions, what type of empirical findings have been made between the noted financial impact and EMS as well as points out what financial aspects been overlooked in current research literature. In accordance with prior research this study found mixed yet slightly positive correlation between EMS and corporate financial performance. One of the main challenges in current research trends was found to be the inconsistent and diverse usage of different financial measures as well as the versatile interpretations of the impact mechanisms. This in addition with the wide usage of perceptual and self-reported measures was found to lead to limited understanding of the causalities between EMS and CFP. This research provides a good understanding of the financial measures, impact mechanisms, and data collection methods utilized in current research literature as well as their limitations. It proves more research is needed especially about the detailed linkages and impact mechanisms of EMS to CFP to support corporate decision making.en
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherEnvironmental Management System
dc.subject.othercorporate financial performance
dc.subject.otherEMS
dc.subject.otherCFP
dc.subject.otherympäristöjohtamisjärjestelmä
dc.subject.otheryrityksen taloudellinen tulos
dc.titleFinancial impacts of environmental management system in private companies : systematic literature review
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209084511
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysosystematic reviews
dc.subject.ysoenvironmental leadership
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record