Show simple item record

dc.contributor.authorZhang, Xukai
dc.date.accessioned2022-09-05T07:35:28Z
dc.date.available2022-09-05T07:35:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9194-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82944
dc.description.abstractPursuing and building social connections is important for people’s well-being. However, the neural underpinnings of a range of decision-making behaviors and social interactions in the pursuit of social relationships remain unclear. To explore these behaviors and interactions, I designed three studies using a novel online speed dating task, along with the recording of brain activity using electroencephalogram (EEG) technology. In Study I, I explored the behavior and EEG responses of participants in the stages of decision-making, anticipation, and outcome evaluation in pursuit of romantic relationships. In Study II, I further explored how waiting time affects the outcome evaluation stage, as social feedback is not always immediate in social context. In Study III, I examined the effect of oxytocin on social rejection because the previous studies showed oxytocin to be a promising candidate for regulating social behavior and reducing negative emotions. The results show that, in Study I, participants exhibited more negative stimulus preceding negativity (SPN), when they waited for social evaluation from important compared to unimportant others. The largest reward positivity (RewP) was observed when participants received acceptance from important others and the greatest theta power was observed when participants received a rejection from important others. Furthermore, the burst of theta power was source-localized to the anterior cingulate cortex and frontal pole, which is related to physical pain processing. In Study II, the reduced RewP was observed for the feedback from unimportant others in the long wait condition. On the contrary, the increased RewP was observed for the feedback from important others in the long wait condition. In Study III, the oxytocin group showed significantly lower theta power than the placebo group when they received a social rejection. Also, the negative correlation between theta power and self-reported pleasantness ratings was found only in the placebo group, not in the oxytocin group. Taken together, my dissertation highlights the role of SPN, RewP, and theta oscillations in social relationship pursuit, reveals the effects of subjective preference and wait time on the processing of social feedback, and provides pharmacology-electrophysiological evidence that oxytocin alleviates social pain induced by social rejection.en
dc.description.abstractSosiaalisten yhteyksien tavoitteleminen ja rakentaminen on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille. Kuitenkin useiden päätöksentekokäyttäytymisten ja sosiaalisten vuorovaikutusten hermoperustat sosiaalisten suhteiden tavoittelussa ovat edelleen epäselviä. Tutkiakseni näitä käyttäytymismalleja ja vuorovaikutuksia suunnittelin kolme tutkimusta käyttämällä uutta online-pikatreffitehtävää sekä aivojen toiminnan tallentamista elektroenkefalogrammi (EEG) -tekniikalla. Tutkimuksessa I tutkin osallistujien käyttäytymistä ja EEG-vasteita päätöksenteon, ennakoinnin ja tulosten arvioinnin vaiheissa romanttisten suhteiden tavoittelussa. Tutkimuksessa II tutkin edelleen, miten odotusaika vaikuttaa tulosten arviointivaiheeseen, koska sosiaalinen palaute ei ole aina välitöntä sosiaalisessa kontekstissa. Tutkimuksessa III tutkin oksitosiinin vaikutusta sosiaaliseen hylkäämiseen, koska aiemmat tutkimukset osoittivat oksitosiinin olevan lupaava ehdokas sosiaalisen käyttäytymisen säätelyyn ja negatiivisten tunteiden vähentämiseen. Tutkimuksessa I koehenkilöillä oli enemmän negatiivista ”ärsykettä edeltävää negatiivisuutta” (stimulus preceding negativity), kun he odottivat sosiaalista arviointia tärkeiltä vs. ei-tärkeiltä osapuolilta. Suurin palkintopositiivisuus (RewP) ja suurin theta-teho havaittiin, kun koehenkilöt saivat hyväksynnän ja hylkäämisen tärkeiltä osapuolilta. Lisäksi theta-tehon purkauksen lähde paikannettiin etukuoreen ja frontaaliseen napaan, mikä liittyy fyysisen kivun käsittelyyn. Tutkimuksessa II alentunutta RewP:tä havaittiin tapuaksissa, joissa paluate saatiin ei-tärkeiltä osapuolilta pitkän odotusajan jälkeen. Vastaavasti tätä suurempia RewP-arvoja havaittiin, kun palaute saatiin tärkeiltä osapuolilta pitkän odotuksen jälkeen. Tutkimuksessa III oksitosiiniryhmällä oli merkittävästi pienempi theta-teho sosiaalisen hylkäämisen tilanteissa verrattuna verokkiryhmään. Negatiivinen korrelaatio theta-tehon ja ahdistuksen välillä havaittiin vain verokkiryhmässä, mutta ei oksitosiiniryhmässä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksemme valaisee parisuhteen etsimiseen liittyviä neurokognitiivisia mekanismeja ja tuo esiin mahdollisia terapeuttisia lähestymistapoja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien negatiivisten kokemusten hoitoon.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Zhang, X., van der Molen, M. J. W., Otieno, S. C. S. A., He, Z., Leppänen, P. H. T., & Li, H. (2022). Neural correlates of acceptance and rejection in online speed dating : An electroencephalography study. <i>Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 22(1), 145-159.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3758/s13415-021-00939-0"target="_blank">10.3758/s13415-021-00939-0 </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Zhang, X., Lei, Y., Otieno, S., Leppänen, P. H. T. and Li, H. (2022). Are you worth the wait? Waiting time enhances subjective value from a liked peer as indicated by reward positivity: an event-related potential study. <i>Submitted manuscript.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Zhang, X., Li, P., Otieno, S. C., Li, H., & Leppänen, P. H. (2021). Oxytocin reduces romantic rejection-induced pain in online speed-dating as revealed by decreased frontal-midline theta oscillations. <i>Psychoneuroendocrinology, 133, Article 105411.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105411"target="_blank">10.1016/j.psyneuen.2021.105411</a>
dc.titlePursuit of interpersonal relationships : behavioral and brain response correlates of social acceptance and rejection
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9194-4
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record