Show simple item record

dc.contributor.advisorMäkelä, Marileena
dc.contributor.authorLaunonen, Hanna
dc.date.accessioned2022-06-28T10:38:24Z
dc.date.available2022-06-28T10:38:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82059
dc.description.abstractPariisin ilmastosopimuksen hengessä Euroopan unionin jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet hillitsemään ilmaston muutosta. Käytössä olevien keinojen kirjo on laaja sisältäen pitkän aikavälin strategioita ja suunnitelmia sekä sääntely- ja rahoitusinstrumentteja, joita toteutetaan edelleen jäsenmaissa. Energia-alalla etsitään ratkaisuja muun muassa uusiutuvasta energiasta. Kasvava käyttöönotto tuo mukanaan kuitenkin haasteita, ja aurinkoenergian kohdalla nämä haasteet liittyvät harvinaisten materiaalien käyttöön, kierrätettävyyteen ja uudelleenkäyttömahdollisuuksiin. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kotimaisten markkinatoimijoiden näkemyksiä tuottajavastuusääntelystä ja kiertotalouden ajureista koskien aurinkopaneelien elinkaarta. Laadullinen tutkimus toteutettiin sidosryhmähaastatteluina, joihin osallistui yhdeksän alan toimijaa. He edustivat eri sidosryhmiä ja näkemyksiä kerättiin valvonta- ja sääntelyviranomaisilta, tuottajayhteisöiltä, valtion kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatiolta, palveluntarjoajilta ja tuottajilta, sekä alan tutkijalta. Tutkimuksen löydöksenä voidaan todeta, että tuottajavastuusääntely vaikuttaa vahvasti alan taustalla ja toteutuu hyvin elektroniikkajätteen loppukäsittelyssä. On kuitenkin huomattavaa, että tuottajavastuulla ei koettu olevan suurta painoarvoa tuotteen elinkaaren muissa vaiheissa. Erityisesti tuotteen suunnittelun ja käytönaikaisissa vaiheissa nähtiin olevan edellytyksiä edistää kiertotalouden mukaista toimintaa. Kiertotalouden ajureiksi tutkimus tunnisti toimijoiden välisen voimadynamiikan ja vuorovaikutuksen, kuluttajien lisääntyneen tietoisuuden ja vihkiytymisen ympäristö- ja vastuullisuusaiheisiin, toimivat tuki- ja seurantajärjestelmät ennakoitavan sääntelyn tukena, järjestelmätason tehostamisen ja kehittämisen mahdollisuudet, kiertotalouden tuomat kaupalliset mahdollisuudet, sekä kiertotalouden ja sitä tukevien toimintatapojen yleisen hyväksynnän.fi
dc.description.abstractFollowing the ambition of the Paris Agreement, the European Union and its Member States have taken action to tackle climate change. Actions have been implemented in a variety of ways, including long term strategies, policy tools and regulation as well as financial instruments that are further adopted in the Member States, including Finland. In the energy industry, all eyes are on renewable energy. Following the rising adoption of new capacity, certain challenges have been identified. Concerning solar panels, the challenges are related to the use of scarce materials, and the lack of recyclability and circularity in the current value chain. This master’s thesis investigates market actor perceptions of the success of extended producer responsibility regulation in the solar panel retail market in Finland through the lens of circular economy. The study was conducted as a qualitative study by interviewing nine domestic stakeholders. The stakeholders were selected based on their role and presence on the Finnish solar panel market at different stages of solar panel’s lifetime. Representatives from supervisory and regulatory authorities, a governmental organisation, producer collectives, service providers and producers, and academia participated in the interviews. The study found that although regulation is a guiding force in the background, producer responsibility is not the dominating factor influencing operators’ circularity efforts, even though it was deemed to support the general transition to circular economy. Other factors were identified more important including the power dynamics and interaction between the actors, consumer awareness and engagement in environmental and sustainability topics, the business potential of circular opportunities together with technology improvements, system level efficiency, and general adoption of the concept of circular economy and related phenomena.en
dc.format.extent71
dc.language.isoen
dc.subject.othersolar panel industry
dc.subject.otherphotovoltaics
dc.subject.otherproducer responsibility
dc.subject.otherelectrical and electronic waste
dc.subject.othersustainable policy
dc.titleCircular economy drivers and role of producer responsibility in the Finnish solar panel sector – stakeholder perceptions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206283662
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysokiertotalous
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysovihreä talous
dc.subject.ysoaurinkoenergia
dc.subject.ysokierrätys
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.subject.ysouusiutuvat energialähteet
dc.subject.ysocircular economy
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysogreen economy
dc.subject.ysosolar energy
dc.subject.ysorecycling
dc.subject.ysoenvironmental responsibility
dc.subject.ysorenewable energy sources


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record