Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorItkonen, Ilkka
dc.date.accessioned2022-06-28T08:19:34Z
dc.date.available2022-06-28T08:19:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82051
dc.description.abstractOrganisaatiot ovat tänä päivänä enemmän kuin koskaan riippuvaisia erilaisista teknologiosta. Käytännössä organisaatiot saivat lisäarvoa ja tehokuutta toimintaansa IT:stä ja eri teknologiosta jo vuosikymmeniä sitten. Tämä voidaan huomata esimerkiksi tietohallintojohtajan työtehtävän syntymisestä 1980-luvulla. Tosin tietohallintojohtajan rooli oli huomattavan erilainen verrattuna nykyiseen ja niitä ei tarvittu samassa mittakaavassa. Alussa rooli keskittyi vahvasti teknologian tarjoamiseen ja teknisenä tukena toimimiseen. Nykyisin rooli on kuitenkin käytännössä poikkeuksetta todella vaativa ylempään johtoon kuuluva työtehtävä. Tehtävä edellyttää laajaa osaamista niin teknologian kuin myös liiketoiminnan kontekstissa. Rooli on muuttunut ja vastuu on kasvanut säännöllisesti, mutta tätä ei ole huomioitu tutkimuksen näkökulmasta. Tämän johdosta on perustelua selvittää, mitkä ovat tietohallintojohtajan kompetenssit tänä päivänä. Tätä lähestyttiin aluksi kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa selvisi, että etenkin johtaminen, vuorovaikutustaidot sekä liiketoiminnan ja teknologian rajapinnassa toiminen ovat tärkeitä osaamisalueita tietohallintojohtajalle. Empiirinen osio toteutettiin käytännössä dokumenttianalyysina hyödyntäen työpaikkailmoituksia sekä uutisartikkeleita. Dokumenttianalyysi vahvisti ajankohtaisen aineiston ansioista kirjallisuuskatsauksesta tuttuja havaintoja, mutta tuloksista voitiin havaita myös poikkeamia. Johtaminen ja muut pehmeät kompetenssit ovat entistä tärkeimpiä. Useissa tapauksissa tietohallintojohtajan tutkinnon tieteenalalla ei ole suurta merkitystä, vaan tutkinto voi olla esimerkiksi kasvatustieteen puolelta. Tämän avulla voidaan perustellusti argumentoida, ettei tietohallintojohtajan tarvitse kovia kompetensseja eli esimerkiksi teknistä osaamista korostetusti niin kuin aiemmin. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin entistä enemmän niin tietohallintojohtajan kuin muiden informaatioteknologian ammattilaisten kompetenssien näkökulmasta, koska aihe on entistä ajankohtaisempi päivä päivältä.fi
dc.description.abstractOrganizations today are more than ever dependent on different technologies. In practice, organizations gained added value and efficiency from IT and various technologies decades ago. This can be seen for example in the emergence of the post of CIO in the 1980s. However, the role of the CIO was significantly different from the current one and was not needed on the same scale. In the beginning, the role was strongly focused on providing technology and technical support. Today, the role is a really demanding position and it belongs executive team. The task requires extensive expertise in both technology and business contexts. The role has changed, and responsibilities have grown regularly, but this has not been considered from a research perspective. As a result, there is reason to find out what are the competencies of the CIO today. This was initially approached through a literature review where it became clear that especially management, interaction skills and working at the interface between business and technology are important areas of expertise for the CIO. The empirical section was carried out using documentary analysis using job advertisements and news articles. Documentary analysis confirmed the findings familiar from the literature review due to the current material, but deviations from the results could also be observed. Leadership and other soft competencies are becoming increasingly important. In many cases, the discipline of the degree of CIO is not of great importance, but the degree may be for example. in the field of education. This makes it possible to argue that the CIO does not need hard competencies, i.e., technical knowledge, as before. However, there is an increasing need for research from the perspective of the competencies of both the CIO and other information technology professionals, as the topic is becoming more and more relevant day by day.en
dc.format.extent58
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherCIO
dc.titleTietohallintojohtajan kompetenssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206283654
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotietohallintojohtajat
dc.subject.ysotietohallinto
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysokompetenssi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record