Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorParikka, Petra
dc.date.accessioned2022-06-23T05:20:44Z
dc.date.available2022-06-23T05:20:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81998
dc.description.abstractModerneista tietoverkoista huolimatta toimitusketjujen vastuullisuuden seuranta on tänä päivänä yrityksille edelleen haastavaa. Samaan aikaan sidosryhmien vaatimukset yritysten vastuullisuutta kohtaan kasvavat jatkuvasti. Toimitusketjun vastuullisuuden seurantaprosessi voi auttaa yrityksiä luovimaan näiden haasteiden välissä. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena teollisuusyrityksessä. Tutkimuksen päämäärä oli kartoittaa yrityksen käytännöt toimittajien seurantaan ja muodostaa niistä toimitusketjun vastuullisuuden seurantaprosessi. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään yrityksen toimittajien näkemyksiä ja kokemuksia toimitusketjun vastuullisuuden seurannasta. Päämääränä oli löytää mahdollisuuksia kehittää seurantaprosessia ja käytäntöjä. Kirjallisuuskatsaus tehtiin kestävän toimitusketjun johtamista tutkivalle kirjallisuudelle. Kirjallisuudesta tutkimuksen kannalta tärkeiksi nousivat lähestymistapa, joka sisältää vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta ja aidosti kestävän toimitusketjun käsite. Aineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen avulla, joista kaksi tapausyrityksessä ja viisi toimittajilla. Tulosten perusteella toimittajat suhtautuvat myönteisesti seurantatoimiin. Toisaalta avoimuuden puute ja rajalliset resurssit nähtiin rajoituksina toimitusketjun seurannalle. Keskeinen kehitysidea tapausyrityksen seurantaprosessille oli tunnistaa yritykselle merkittävä vastuullisuusnäkökulma ja rakentaa tavoitteet ja sidosryhmäviestintä kyseisen osa-alueen ympärille.fi
dc.description.abstractDespite modern information networks, it is still challenging for companies to monitor their supply chain sustainability. At the same time, stakeholder demands towards corporate responsibility are continuously increasing. A monitoring process for supply chain sustainability can help companies to navigate between these challenges. This study was conducted as a qualitative case study in an industrial company. The objective of the study was to identify case company's supplier monitoring practices and to form a supply chain sustainability monitoring process. This study also aimed to explore suppliers' perceptions and experiences on supply chain monitoring practices. The final goal was to find opportunities to develop case company's monitoring process and practices. A literature review was conducted on sustainable supply chain management (SSCM) literature. In the literature, the triple bottom line approach and the concept of truly sustainable supply chains were essential for this study. The primary data was collected through semi-structured interviews, two of them in the case company and five in supplier companies. Results suggested that suppliers have a positive attitude towards monitoring practices. However, lack of transparency and limited resources were seen as limitations to supply chain monitoring. The key development idea for the case company's monitoring process was identifying a sustainability aspect that is significant for the company and building targets and stakeholder communication around that aspect.en
dc.format.extent76
dc.language.isoen
dc.subject.othersustainable supply chain management
dc.subject.othersupply chain monitoring
dc.subject.othercase study
dc.titleMonitoring Practices in Supply Chain Sustainability Management : A Case Study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206233602
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysomonitorointi
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysosupply chains
dc.subject.ysomonitoring
dc.subject.ysocorporate responsibility


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record