Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorNieminen, Lydia
dc.date.accessioned2022-06-03T10:16:22Z
dc.date.available2022-06-03T10:16:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81447
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassani tutkitaan miesvaltaisilla aloilla työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä työssä kehittymisestä ja sukupuolesta. Tarkoituksenani on selvittää, minkälaisia näkemyksiä miesvaltaisilla aloilla työskentelevillä asiantuntijoilla on työssä kehittymisestä ja siitä, miten sukupuoli on siihen yhteydessä. Toteutin tutkimuksen laadullisena kertatutkimuksena. Tutkimukseen osallistui suomalaisten organisaatioiden asiantuntijoita tehdas-, rakennus- ja ICT-aloilta. Keräsin tutkimukseni aineiston puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, ja analysoin sen laadullisella sisällönanalyysilla sekä tein tuloksista yhteenvedon tyypittelyllä. Haastateltavat näkivät työssä kehittymisen muodostuvan siihen tähtäävistä keinoista ja motiiveista. Työssä kehityttiin kolmen eri ulottuvuuden kautta, ja motiivit sen taustalla olivat yksilö- ja organisaatiolähtöisiä. Haastateltavat eivät itse nähneet sukupuolella olevan suoraa yhteyttä työssä kehittymiseen ja he pitivät työympäristöään tasa-arvoisena, mutta heidän vastauksistaan oli identifioitavissa työssä kehittymiseen yhteydessä olevia sukupuolittuneita tekijöitä, jotka näkyivät sukupuolittuneina asenteina ja ajattelumalleina, sukupuolittuneena työkulttuurina, vähemmistösukupuolen aliedustuksena ja reproduktioon liittyvinä haasteina. Tulokset jäljittelevät aikaisempia tutkimustuloksia miesvaltaisten alojen sukupuolittuneesta luonteesta ja siitä seuraavasta sukupuolittuneesta eriarvoisuudesta. Työssä kehittymistä on tutkittu sukupuolikontekstissa varsin vähän, joten tulokset tuottavat uutta ymmärrystä siitä, kuinka sukupuoli raamittaa työssä kehittymistä. Tuloksia voi hyödyntää työpaikan tasa-arvo- ja koulutuskäytäntöjen kehittämistyössä.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyössä kehittyminen
dc.titleTyössä kehittyminen sukupuolittuneiden työelämäraamien sisällä : laadullinen tutkimus työssä kehittymisestä asiantuntijatyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206033065
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record