Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorKovalainen, Kati
dc.date.accessioned2022-03-24T06:38:51Z
dc.date.available2022-03-24T06:38:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80329
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan kansalaisuutta monarkian näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä selvitetään, millaista kansalaisuuskäsitystä Yhdistyneiden kuningaskuntien kuninkaalliset tuottavat ja uusintavat puheissaan. Tutkimusaineistona käytetään Englannin hovin virallisilla verkkosivuilla julkaisemia puheita vuodelta 2019. Aineisto sisältää 102 keskimäärin yhden arkin mittaista puhetta. Analyysi on tehty sisällönanalyysin periaatteita mukaillen. Analyysimenetelmässä on kuitenkin huomioitu sisällönanalyysin kritiikki ja metodiksi on valittu perinteisen aineisto- tai teorialähtöisen tai teoriaohjaavan analyysitavan sijasta tutkimusote, jossa aineistoa luetaan yhdessä eri teorioiden kanssa Kansalaisuutta lähestytään erityisesti aktiivisen kansalaisuuden ja nationalismin käsitteiden kautta. Lähtöhypoteesina on, että sekä aktiivinen kansalaisuus että nationalismi pyrkivät näyttäytymään epäpoliittisina aatteina. Siten ne ovat mahdollisia toimintakenttiä kuninkaallisille, joiden tulee, perustuslaillisen roolinsa vuoksi, pysytellä politiikan tilan ulkopuolella. Tutkimuksessa jäsennellään kuninkaallisten poliittista roolia politiikan tila- ja toimintametaforien kautta. Siinä todetaan kuninkaallisten tuottavan, näennäisestä epäpoliittisuudestaan huolimatta, uusliberalismin, kommunitarismin ja nationalismin poliittisiin ideologioihin perustuvaa kansalaisuuskäsitystä. Tutkimuksen tuloksena kuninkaallisten puheista erotellaan kahdeksan eri kansalaisuuskäsitystä. Näitä ovat kansallisen perheen jäsenyys, sotilaskansalaisuus, valtiokansalaisuus, aktiivinen kansalaisuus, yhteisökansalaisuus, diasporakansalaisuus, kansainyhteisökansalaisuus sekä globaali vaikuttaja-asiantuntijakansalaisuus. Näistä määrällisesti hallitsevassa asemassa ovat yhteisökansalaisuus sekä aktiivinen kansalaisuus.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheraktiivinen kansalaisuus
dc.subject.otherpolitiikka tilana ja toimintana
dc.titleKuninkaallisten kansalaisuus : kansalaisuuskäsitykset Yhdistyneiden kuningaskuntien kuninkaallisten puheissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203242028
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.subject.ysomonarkia
dc.subject.ysonationalismi
dc.subject.ysokuninkaalliset
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysokuningashuoneet
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record