Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa, Mira
dc.contributor.authorHolmström, Elina
dc.date.accessioned2022-03-23T13:00:53Z
dc.date.available2022-03-23T13:00:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80319
dc.description.abstractTässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan vaikutuksia uhrin mielenterveyteen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää aiempien tutkimusten perusteella, millaisia vaikutuksia naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan yleisimmillä muodoilla on uhrin mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä millaisia mielenterveyden ongelmia lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneet naiset ovat kokeneet. Lähisuhdeväkivalta on ajankohtainen ongelma yhteiskunnassamme ja koskettaa laajasti myös sosiaalityön eri sektoreita. Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa koulutustausta riippumatta ja on sen kokijalle aina suuri henkilökohtainen tragedia. Näistä syistä näen tutkielmani aiheen merkityksellisenä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Tämä kandidaatintutkielma on kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutettu laadullinen tutkimus. Tutkielman teoreettiskäsitteelliseen viitekehykseen lukeutuvat lähisuhdeväkivallan ja mielenterveyden käsitteet. Tutkielman aineisto koostuu neljästä englanninkielisestä tutkimusartikkelista, suomenkielisestä tutkimusartikkelista sekä WHO:n tutkimusraportista. Tuloksista voi päätellä, että naisiin kohdistuvalla lähisuhdeväkivallalla on merkittäviä vaikutuksia sen uhriksi joutuneiden mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkielman tulosten mukaan henkinen väkivalta on yleisin lähisuhdeväkivallan muoto ja se vaikuttaa myös eniten uhrin mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että masennus, traumaperäinen stressihäiriö ja päihdeongelmat-ja riippuvuudet ovat yleisiä oireita lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneella. Tulosten mukaan lähisuhdeväkivallan eri muotoja esiintyi lomittain ja lähisuhdeväkivaltakokemukset voivat aiheuttaa yksittäisiä tai päällekkäisiä uhrin mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia ongelmia. Tämän kandidaatintutkielman perusteella on mahdollista lisätä ymmärrystä naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ilmiönä ja sen vaikutuksista uhrin mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta aiheuttaa moninaisia ongelmia, jotka kuormittavat sekä yksilöä että yhteiskuntaa.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.othermielenterveyden häiriöt
dc.titleNaisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan vaikutukset uhrin mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203232019
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysouhrit
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysopsyykkiset vaikutukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record