Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorLilja, Atte
dc.date.accessioned2022-03-14T11:18:27Z
dc.date.available2022-03-14T11:18:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80097
dc.description.abstractGraafiset käyttöliittymät ovat olleet useimpien ohjelmistojen standardeina jo useita vuosikymmeniä. Teknologian käytön kasvaessa räjähdysmäisesti ei enää riittänyt, että asiantuntijat ja suunnittelijat tekivät käyttöliittymät, vaan panostusta tarvittiin myös loppukäyttäjiltä. Suunnittelussa esille alkoi nousta käyttäjäkokemuksen termi, jonka tavoitteena oli kuvata käyttäjien vuorovaikutuksia tuotteiden kanssa ja niistä syntyneitä kokemuksia. Graafisten käyttöliittymien suunnittelussa pyrittiinkin luomaan positiivista vaikutusta käyttäjäkokemukseen. Oli siis olennaista pyrkiä etsimään, kuinka graafisten käyttöliittymien visuaalisella suunnittelulla pystytään vaikuttamaan käyttäjäkokemukseen. Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja lähdekirjallisuutena toimi useat tieteelliset artikkelit ja aihealueeseen liittyvät kirjat. Käyttäjäkokemus rajattiin kahteen olennaiseen näkökulmaan, jotta tutkielman tekeminen laajasti, mutta kuitenkin riittävän selkeästi oli mahdollista. Käyttäjäkokemuksen suunnittelun kahdeksaan valittuun osa-alueeseen huomattiin graafisten käyttöliittymien visuaalisen suunnittelun vaikuttavan vahvasti kolmeen, osittain vaikutusta oli myös kolmeen ja ei lainkaan tai hyvin vähän vaikutusta, kahteen. Näiden johtopäätösten pohjalta luotiin taulukko visualisoimaan tuloksia. Käyttäjäkokemus ja graafiset käyttöliittymät voivat käsitteinä vaikuttaa helpoilta, mutta näin ei suinkaan ole. Molemmat aiheet vaativat vielä paljon tutkimista, jotta niiden monimutkaiset ulottuvuudet saadaan kattavasti käsiteltyä.fi
dc.description.abstractGraphical user interfaces have been the standard for most software for several decades. With the explosive growth in the use of technology, it was no longer enough for experts and designers to make user interfaces, end users had to be involved in the process. The term user experience became to emerge in the design process, and its intention was to describe users’ interactions with products and the experiences those interactions created. In every aspect on the design of graphical user interfaces, the goal was to create a positive effect on user experience. It was therefore essential to look for ways how the visual design of graphical user interfaces can influence user experience. This bachelor's thesis was carried out as a literature review and several scientific articles and books related to the topic were used as source literature. User experience was limited to two relevant points of view, so that the study could be carried out broadly yet have it still be clear and specific enough. The results showed that the visual design of graphical user interfaces had a strong effect on three identified elements, had a partial effect on three identified elements, and had no or very little effect on two identified elements of the eight total user experience design aspects. Based on these conclusions, a table was created to visualize the results. User experience and graphical user interfaces as a concept may seem simple, but this is by no means the case. These topics still require a lot of research for their complex dimensions to be comprehensively addressed.en
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.othergraafiset käyttöliittymät
dc.subject.othergraafisten käyttöliittymien visuaalinen suunnittelu
dc.subject.otherkäyttäjäkokemuksen suunnittelu
dc.titleGraafisten käyttöliittymien visuaalinen suunnittelu ja sen vaikutus käyttäjäkokemukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203141803
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokäyttöliittymät
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysovisuaalinen suunnittelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record