Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorBjörk, Minna
dc.date.accessioned2022-02-21T10:37:40Z
dc.date.available2022-02-21T10:37:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79858
dc.description.abstractDigitalisaatio ja yhteiskunnan sähköistäminen on useiden toimintajärjestelmien yhteistoiminnan tulos. Sähköisiä palveluja on kehitetty jo kaksi vuosikymmentä erilaisten kansallisten ohjelmien ja hankkeiden avulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjauksessa on kehitetty Kantatietojärjestelmää, jonka kautta kansalaiset voivat tarkastella terveystietojaan. Sosiaalipalvelut on tarkoitus liittää mukaan Kantaan, toteutus on jo käynnissä. Sähköisten palvelujen ja sähköisen asioinnin yleistyminen yhteiskunnan eri toimintajärjestelmissä näkyy myös sosiaalityössä. Sosiaalityötä tehdään erilaisten sähköisten kanavien ja tietojärjestelmien kautta yhä enemmän. Sosiaalityöhön on tuotu määrämuotoisia lomakkeita, sähköisiä päätöksiä ja asiointipalveluja, joiden käyttö vie yhä enemmän aikaa asiakastyössä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan miten työntekijät sosiaalityössä ovat kokeneet nämä muutokset ja onko yhteiskunnan toimintajärjestelmien vaikutus nähtävissä sähköisten palvelujen toteuttamisessa. Tutkielman aineisto on kerätty kyselyn avulla. Kohderyhmänä on erään keskisuuren sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sosiaalipalveluiden työntekijät. Kuntayhtymä esiintyy ilman nimeä. Analysoin tuloksia käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Luokittelin vastauksia sekä teoriasta nousevien käsitteiden mukaan, että sen mukaan mitä asioita ja teemoja sosiaalityön työntekijöiden vastauksista nousi tarkasteluun. Tutkielmani näkökulma on systeemiteoreettinen ja olen käyttänyt teoreettisena kehyksenä Niklas Luhmannin Ekologista kommunikaatioteoriaa. Kommunikaatioteorian mukaan yhteiskunta on järjestäytynyt toimintajärjestelmiin ja alajärjestelmiin. Jokaisella toimintajärjestelmällä on oma tehtävä ja rooli yhteiskunnan toiminnassa. Kaikki järjestelmät kommunikoivat omilla sisäisillä koodeilla ja omalla järjestelmän toimintaa kuvaavalla kielellä. Vuorovaikutusta tapahtuu myös järjestelmistä ulospäin ja siitä syntyy hälyä, joka vaikuttaa tai on vaikuttamatta muihin järjestelmiin. Alajärjestelmät ovat syntyneet korjaamaan yhteiskunnan toimintajärjestelmien tuottamia ongelmia. Kommunikaatioteoria tuo mielenkiintoisella tavalla esille sosiaalityön roolia yhteiskunnan alajärjestelmänä ja toimintajärjestelmien vaikutuksia sosiaalityöhön. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että sähköisten palvelujen käyttö koetaan sosiaalityössä sekä myönteisenä, että kielteisenä. Sähköisten palvelujen avulla osa palveluista oli nopeutunut ja tiedon siirtäminen oli helpompaa sekä asiakkaiden ja työntekijöiden välillä, että yhteistyötahojen välillä. Määrämuotoisten lomakkeiden käyttö oli lisännyt asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä yhtenäistänyt käytäntöjä työn toteuttamisessa. Sähköisiä käyttöjärjestelmiä oli useita ja niiden haltuunotto koettiin työläänä ja aikaa vievänä. Vaikuttaisi siltä, että sosiaalityössä tarvitaan yhä enemmän tietoteknistä osaamista ja erilaisten sähköisten järjestelmien hallintaa.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.otherLuhmann
dc.titleSähköinen sosiaalityö : erään sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän sosiaalityön sähköisen asioinnin näkökulmia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202211595
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysosähköiset palvelut
dc.subject.ysososiaalipalvelut
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysoverkkopalvelut
dc.subject.ysosähköinen asiointi
dc.subject.ysoasiakastyö
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysodigitalisaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record