Show simple item record

dc.contributor.advisorIsomöttönen, Ville
dc.contributor.authorTuliainen, Sanna
dc.date.accessioned2022-02-17T13:17:53Z
dc.date.available2022-02-17T13:17:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79823
dc.description.abstractScrum-viitekehyksen ja muiden ketterien toimintatapojen käyttäminen on ollut maailmalla suosittua jo pitkän aikaa, mutta julkishallinnon organisaatioissa sen hyötyihin on herätty vasta viime vuosina. Tässä pro gradu –tutkielmassa pyrittiin selvittämään, miten Scrum-viitekehyksen käyttäminen vaikuttaa Scrumtiimin jäsenten motivaatioon, sitoutumiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään myös, miten henkilön kokema oma osaaminen vaikuttaa hänen kokemukseensa viitekehyksen mukana tuomasta autonomiasta. Tutkielmassa haastateltiin julkisen sektorin organisaatiossa toimivien Scrum-tiimien jäseniä, jossa malli oli ollut käytössä vähintään kuusi kuukautta. Tutkielman tulokset mukailevat aiempien tutkimusten tuloksia. Tutkielmassa todettiin, että Scrum-viitekehyksen tuomat rutiinit ja rakenteet vaikuttavat positiivisesti tiimin jäsenten motivaatioon. Tutkielman mukaan Scrum-viitekehyksen käyttäminen tukee tiimin omaehtoisuutta, kompetenssia sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.fi
dc.description.abstractScrum and other agile frameworks have been used around the world for a long time, but the benefits of it have been acknowledged in the public sector over the last few years. This master’s thesis studied how using the Scrum framework effects on the motivation, commitment and relatedness of the members of the Scrum team. The master’s thesis also studied how the persons feeling of own competence effects on their experience of the autonomy included in the framework. The study was done by interviewing members of Scrum teams in an organization in the public sector, who have used the framework for at least six months. The study retells results from previous studies. The study states that the Scrum framework routines and structures effect positively on team members motivation. The study states that using the Scrum framework supports the team’s autonomy, competence and relatedness.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otherscrum
dc.subject.othersitoutuneisuus
dc.subject.otherketterä
dc.titleMiten Scrum-viitekehyksen käyttäminen vaikuttaa kehittäjien motivaatioon ohjelmistokehitystiimissä?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202171550
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoketterät menetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record