Show simple item record

dc.contributor.advisorMäkelä, Marileena
dc.contributor.authorSaarinen, Ronja
dc.date.accessioned2022-01-31T12:48:49Z
dc.date.available2022-01-31T12:48:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79583
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on luoda rakenne Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ensimmäiseen vastuullisuusraporttiin. SYKEn toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää, jatkuvaa ja kauas tulevaisuuteen tähtäävää, joten rakenteen on tarkoitus olla ajankohtainen ja relevantti myös pitkälle tulevaisuudessa. Vastuullisuusraportin aihesisältöä on työstetty Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti sekä vertailemalla valtionhallinnon alaisten kirjanpitoyksiköiden ja suomalaisten yliopistojen vastuullisuusraportointia ja vastuullisuusviestintää. Teoriaosuus käsittelee organisaatioiden vastuullisuutta terminä ja vastuullisuuden kolmikantaa; sosiaalista ja taloudellista vastuuta sekä ympäristövastuuta. Vastuullisuusraportointia tarkastellaan näiden aihealueiden perspektiivistä ja sidosryhmien tarpeet huomioiden, jonka vuoksi myös sidosryhmät käsitteenä ovat olennainen osa teoriaa. Valtionkonttorin vastuullisuusraportointiohjeistuksen mukaisesti raportti käsittelee myös yhteiskunnallista vaikuttamista Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden avulla, jonka vuoksi myös nämä ovat merkittävä osa käsiteltävää teoriaa. Tutkimuksessa esitettävä SYKEn vastuullisuusraportin rakenne sisältää organisaation esittelyn sekä kaksi erillistä osaa; yhteiskunnallinen vaikuttavuus, perustuen kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja vastuullisuus organisaationa perinteisempänä organisaation vastuullisuusraportointina. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus perehtyy SYKEn substanssiosaamiseen parhaiten sopivien kestävän kehityksen tavoitteiden valintaan, näiden valintojen perusteluun sekä niiden käyttämiseen mahdollisina vaikuttamisen indikaattoreina. Vastuullisuus organisaationa esittelee SYKEn sidosryhmät ja organisaation vastuullisuutta vastuullisuuden kolmikannan perspektiiveistä.fi
dc.description.abstractThe target of this thesis is to create a framework for the Finnish Environment Institute’s (SYKE) first sustainability report. SYKE’s function in society and projects is continual, so topics and aspects listed in the sustainability report’s framework should be valid and relevant for years to come. The content of the sustainability report has been created in line with the State Treasury’s instructions by comparing the sustainability reporting and sustainability communications of governmental institutions and Finnish universities. The theory part of the thesis consists of organizational sustainability as a term and the three pillars of sustainability: environmental, social, and economic sustainability. Sustainability reporting as a phenomenon is explored from these perspectives with consciousness of stakeholders’ needs and demands, therefore stakeholders as a term is a significant part of the theory. Consistent with the instructions of the State Treasury’s sustainability reporting, the report also considers societal impact by utilizing the United Nation’s Sustainable Development Goals, therefore these are also an essential part of the theory. The framework presented in this thesis includes a brief organizational presentation and two separate parts: societal impact based on the Sustainable Development Goals, and sustainability as an organization, considers more typical organizational sustainability reporting. The part focusing on societal impact chooses the most suitable Sustainable Development Goals for SYKE’s substance knowledge and outcomes of it, reasoning of choices and utilizing those as societal impact indicators. The part focusing on sustainability as an organization presents SYKE’s stakeholders and organizational sustainability from environmental, social, and economic sustainability perspectives.en
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othergovernmental institutions
dc.subject.otherpublic sector
dc.subject.otherresearch institutions
dc.subject.othersustainable development goals
dc.subject.othersocietal impact
dc.subject.othersustainability
dc.subject.othersustainability reporting
dc.titleFramework for governmental research institution’s sustainability report
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311348
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysotutkimuslaitokset
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysovastuullisuus
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysosocietal responsibility
dc.subject.ysoresearch institutes
dc.subject.ysoreporting
dc.subject.ysoresponsibility (properties)
dc.subject.ysopublic sector
dc.subject.ysosustainable development
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record