Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorKukkola, Meeri
dc.date.accessioned2022-01-25T06:24:56Z
dc.date.available2022-01-25T06:24:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79501
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä oli selvittää sosiaalityön opiskelijoiden resilienssiin vaikuttavia tekijöitä. Resilienssillä tarkoitetaan kyvykkyyttä selviytyä ja palautua erilaisista vastoinkäymisistä ja stressitilanteista. Resilienssi toimii yhtenä psyykkisen hyvinvoinnin suojatekijänä. Sosiaalityön opiskelijoiden resilienssiin on tärkeää kiinnittää huomiota jo opiskeluaikana osana ammatillisten valmiuksien kehittymistä. Perusteluna tälle lähtökohdalle toimii tutkittu tieto sosiaalityöntekijän ammatin vaativuudesta ja kuormittavuudesta sekä tutkimustulokset vastavalmistuneiden sosiaalityöntekijöiden uupumisesta. Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistoa on haettu seitsemästä kirjastotietokannasta ja lisäksi on tehty täydentävä haku Google Scholar hakupalveluun. Tutkimusaineistolle asetettujen sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella tutkimusaineistoksi valikoitui 17 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusartikkelista ajalta 01/2015–09/2021. Tutkimusaineisto on analysoitu luokittelemalla. Tutkimusaineiston luokittelussa on käytetty apuna sisällönanalyysiä väljästi sovellettuna teoreettisena kehyksenä. Tutkimustulokset on tuotettu laatimalla luokittelurunkoon perustuva synteesi tutkimustuloksista. Tutkimustulosten perusteella sosiaalityön opiskelijoiden resilienssiin vaikuttavat tekijät jakaantuivat neljään pääluokkaan, joita olivat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, koettuihin elämäntapahtumiin, käytettävissä oleviin resursseihin sekä sosiaalityön koulutukseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä tekijät. Aiheen tutkiminen ja esiin nostaminen on tärkeää, jotta sosiaalityön opiskelijat tiedostaisivat resilienssin merkityksen ja voisivat ottaa sen huomioon omassa ammatillisessa kehityksessään. Tutkimustietoa sosiaalityön opiskelijoiden resilienssistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa sekä laajemmin sosiaalityön koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.titleSystemaattinen kirjallisuuskatsaus sosiaalityön opiskelijoiden resilienssiin vaikuttavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201251276
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record