Show simple item record

dc.contributor.authorKyyrönen, Krista
dc.date.accessioned2022-01-21T06:30:57Z
dc.date.available2022-01-21T06:30:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79450
dc.description.abstractMaailmanlaajuinen pandemiatilanne pysäytti keväällä 2020 lähes koko maailman, mukaan lukien urheilun. Urheilijoille jäi urheilun ohella aikaa pohtia arvojaan ja tuoda niitä myös esille. Näihin arvoihin ja niihin pohjautuviin sanoihin ja tekoihin perehdytään tässä tutkimuksessa. Tässä liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielmassa tutkittiin suomalaisten aktiivisten ja entisten joukkuelajeja edustavien huippu-urheilijoiden näkemyksiä urheilijan yhteiskunta- vastuusta. Tutkimuksen tarkoituksena oli avata urheilijan yhteiskuntavastuun käsitettä, sillä siitä tehty tieteellinen tutkimus on Suomessa vielä olematonta. Tutkimustietoa verrattiin Pohjois-Amerikassa tehtyyn tutkimukseen ja sen avulla muodostettiin kuva suomalaisten urheilijoiden yhteiskuntavastuusta. Tutkimus toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin haastattelemalla kuutta suomalaista joukkuelajin huippu-urheilijaa. Tutkimuksen päätehtävä oli määritellä, mitä on urheilijan yhteiskuntavastuu. Mielenkiinnon kohteina olivat erityisesti suomalaisten urheilijoiden tekemä yhteiskuntavastuutyö ja urheilijoiden motiivit yhteiskuntavastuun osoittamiseen. Aineisto koostui kuudesta puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Haastateltavat edustivat suomalaisia joukkuepalloilulajeja – jalkapalloa, koripalloa, futsalia ja jääkiekkoa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Urheilijan yhteiskuntavastuun juuret ovat vahvassa vastuuntunnossa ja vastuullisessa kansalaisuudessa. Urheilijan yhteiskuntavastuulla on monia eri muotoja, jotka ilmenevät eri tavoilla. Suomessa urheilijan yhteiskuntavastuu perustuu pitkälti arvomaailman ja mielipiteiden jakamiseen joko konkreettisin teoin tai suullisin sekä kirjallisin kannanotoin. Muodot voidaan jakaa urheilun ulkopuoliseen vaikuttamiseen, urheilun sisäiseen vaikuttamiseen ja yhteiskuntavastuuseen työnä. Urheilijan yhteiskuntavastuun tarkoituksena on vaikuttaa ja herättää keskustelua. Jotkut vaikuttamisen muodoista tai aiheista jakavat mielipiteitä, minkä vuoksi urheilijan yhteiskuntavastuulla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Yksi kriittinen esille noussut kysymys oli, kenellä on vastuu. Urheilijan yhteiskuntavastuu käsittää arjen pienten tekojen ohella laajempia urheilijoita koskevia kysymyksiä. Jatkossa tulisi keskustella, onko urheilijan, urheilupäättäjän vai instituution vastuu ottaa kantaa ja aloittaa muutos.fi
dc.description.abstractIn the spring of 2020, the global pandemic situation halted almost the entire world, including sports. Besides practicing, athletes had time to reflect on their values and bring them to the fore. These values and the words and deeds based on them were explored in this study. The views of Finnish active and former team sports top athletes on an athlete’s social responsi- bility were studied in this master’s thesis. The purpose of my research was to clarify the concept of an athlete's social responsibility, as scientific research on it is still non-existent in Finland. I compared the research data I received with the research conducted in Northern America and used it to form a picture of the Finnish athlete’s social responsibility. The research was carried out using qualitative research methods by interviewing six Finnish team sport elite athletes. I researched and defined what is athlete’s social responsibility. Of particular interest were the social responsibility work done by Finnish athletes and the athletes' motives for demonstrating social responsibility. The material consisted of semi-structured thematic interviews. The inter- viewees represented Finnish team football sports – football, basketball, futsal, and ice hockey. The data was analyzed by theory-guided content analysis. The main results of the study answered the three research questions. Athlete's social responsi- bility has its roots in a strong sense of responsibility and responsible citizenship. Athlete’s social responsibility takes many different forms, manifested in various ways. In Finland, an athlete's social responsibility is largely based on the sharing of values and opinions, either through con- crete actions or through oral and written statements. Forms can be divided into influencing outside sport and influencing within sport, as well as social responsibility as work. The purpose of athlete’s social responsibility is to influence and provoke discussion. Some of the forms or topics of influence are divisive, which is why athlete's social responsibility has both positive and negative effects. One critical question that arose was who has the responsibility. Although the athlete's social responsibility also encompasses small everyday actions, when discussing larger issues that affect athletes more broadly, it should be discussed in the future whether it is the responsibility of the athlete, sports decision-maker, or institution to take a stand and initiate change.en
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.titleUrheilijan yhteiskuntavastuu : suomalaisten joukkueurheilijoiden näkemyksiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201211214
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysojoukkueurheilu
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysososiaalinen vastuu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysohuippu-urheilijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record