Show simple item record

dc.contributor.authorOjanen, Tommi
dc.date.accessioned2022-01-03T12:35:41Z
dc.date.available2022-01-03T12:35:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-8977-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79221
dc.description.abstractTo fulfil their required missions, soldiers need adequate physical fitness and sufficient ability to move in different terrains. During the Finnish conscript service, the physical fitness of conscripts can be improved to the required occupational level using different military tasks. Carefully planned, periodized, and progressive physical fitness training can help soldiers to reach different required occupational task levels before the end of the military service. The present study was carried out in two phases. The first phase consisted of a 21-day military field training, which concentrated on the effects of prolonged military field training on the physiological characteristics of the soldiers. The second phase included a 12-week physical training intervention, which focused on the effects of different types of physical training and the physiological characteristics of the soldiers. The first part of the study showed that physical activity during prolonged military training mainly consists of long duration and low intensity aerobic work, which includes load carriage and lifting of different amounts of loads. When looking at the combat phase of the exercise, it was observed that speed and anaerobic performance are also required. The daily occupational duties of a soldier mainly consist of low intensity physical work, and therefore it is important that training regimens would provide sufficient variation in physical intensity for the soldiers. The training intervention study showed that strength training in soldiers needs to be systematically planned and supervised. Interval training was found to efficiently improve endurance performance in soldiers. Additionally, it was found that systematic and well-planned strength training is connected to the development of strength, power, and speed, as well as to the development of motor skills. The results of the present study showed that task-specific and traditional strength training did not differ in regard to the conferred gains in strength; however, both training groups improved strength abilities significantly more than the group that did traditional military physical training. In the future, it is important to include more task-specific strength or traditional strength training into military physical training programs to enhance occupational performance in soldiers.en
dc.description.abstractSuorittaakseen tehtävänsä menestyksekkäästi sotilas tarvitsee sekä hyvää fyysistä suorituskykyä että maastossa liikkumisen taitoa. Varusmiespalveluksen aikana nuoren suomalaisen miehen fyysistä suorituskykyä pystytään parantamaan oikeanlaisella harjoittelulla eri sotilastehtävien vaatimusten mukaisesti. Oikein suunnitellulla, systemaattisesti jaksotetulla ja riittävän kuormittavalla liikuntakoulutuksella pystytään vaikuttamaan kehittävästi sotilaan fyysiseen toimintakykyyn eri sotilastehtävien vaatimusten mukaan. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vaihe sisälsi 21 vuorokauden mittaisen maastoharjoituksen, jolloin selvitettiin pitkäkestoisen taisteluharjoituksen vaikutuksia sotilaan fyysiseen toimintakykyyn. Toisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli kartoittaa, miten eri tavoilla painotettu liikuntakoulutus vaikuttaa varusmiesten fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että sotilaan työ on pitkäkestoista ja matalatehoista aerobista työtä, joka vaatii kuitenkin raskaidenkin taakkojen kantamista ja nostamista. Taisteluvaiheessa tarvitaan myös nopeutta ja anaerobista suorituskykyä. Koska sotilaan päivittäiset tehtävät sisältävät paljon matalatehoista työtä, on tärkeää, että liikuntakoulutuksessa pystyttäisiin antamaan erilaisia ärsykkeitä elimistölle. Toisessa vaiheessa toteutetun harjoittelututkimuksen tuloksena todettiin, että sotilaan voimaharjoittelun tulee olla suunnitelmallista ja ohjattua. Sotilaiden kestävyyden taas on osoitettu kehittyvän tehokkaasti intervallityyppisellä harjoittelulla. Säännöllisen ja suunnitelmallisen voimaharjoittelun tiedetään olevan yhteydessä sekä lihaksiston että sen tukiosien, jänteiden ja sidekudosten voiman kehittymiseen, tehon ja nopeuden lisääntymiseen ja motorisen suorituskyvyn paranemiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tehtäväkohtaiseen ja perinteiseen voimaharjoitteluun painottuneiden ryhmien välillä ei ollut eroja voimaominaisuuksien kehittymisessä, mutta kummassakin ryhmässä varusmiehet kehittyivät selvästi enemmän kuin voimassa olevan erikoiskoulutuskauden fyysistä harjoitusohjelmaa noudattaneet.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Ojanen, T., Häkkinen, K., Vasankari, T., & Kyröläinen, H. (2018). Changes in Physical Performance During 21 d of Military Field Training in Warfighters. <i>Military Medicine, 183(5-6), e174-e181.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1093/milmed/usx049"target="_blank"> 10.1093/milmed/usx049</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64191"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/64191</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Ojanen, T., Kyröläinen, H., Igendia, M., & Häkkinen, K. (2018). Effect of Prolonged Military Field Training on Neuromuscular and Hormonal Responses and Shooting Performance in Warfighters. <i>Military Medicine, 183(11-12), Article e705.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1093/milmed/usy122"target="_blank"> 10.1093/milmed/usy122</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64190"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/64190</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Ojanen, T., Kyröläinen, H., Kozharskaya, E., Häkkinen, K. (2020). Changes in strength and power performance and serum hormone concentrations during 12 weeks of task-specific or strength training in conscripts. <i>Physiological Reports 8 (9), e14422.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.14814/phy2.14422"target="_blank"> 10.14814/phy2.14422</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Ojanen, T., Häkkinen, K., Hanhikoski, J., & Kyröläinen, H. (2020). Effects of Task-Specific and Strength Training on Simulated Military Task Performance in Soldiers. <i>International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), Article 8000.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3390/ijerph17218000"target="_blank"> 10.3390/ijerph17218000</a>
dc.subject.otherphysical activityen
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuusfi
dc.titleEffect of Prolonged Military Field Training and Different Physical Training Programmes on Physiological Responses and Physical Performance in Soldiers
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8977-4
dc.subject.ysomilitaryen
dc.subject.ysosotaväkifi
dc.subject.ysoarmeijatfi
dc.subject.ysosoldiersen
dc.subject.ysosotilaatfi
dc.subject.ysotrainingen
dc.subject.ysoharjoittelufi
dc.subject.ysomilitary educationen
dc.subject.ysosotilaskoulutusfi
dc.subject.ysophysical trainingen
dc.subject.ysoliikuntafi
dc.subject.ysostrength trainingen
dc.subject.ysovoimaharjoittelufi
dc.subject.ysoendurance trainingen
dc.subject.ysokestävyysharjoittelufi
dc.subject.ysoperformance (physical capacity)en
dc.subject.ysosuorituskykyfi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record