Show simple item record

dc.contributor.authorWang, Shuchen
dc.date.accessioned2021-12-23T12:19:12Z
dc.date.available2021-12-23T12:19:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-8965-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79189
dc.description.abstractBetween the opening-up policy and the Belt and Road Initiative of Chinese Dream, the development of Chinese contemporary art crystallises the robust growth of the country from an agriculture-based society into the world’s factory and a global powerhouse. During this period, the institutional voids and changing social paradigms from a planned economy to state capitalism has yielded opportunities for the ‘darker side (of modernity)’ and/or the ‘dark (deep) world of fine art)’ to take shape in China’s emerging culture economics. From the global perspective of the entangled history in the Sinosphere, this research takes a postcolonialist approach based on the cultural criticism of Mignolo and the media theory of McLuhan to investigate the three key dimensions of art history – market, politics and gender (social relevance) – with five independent but mutually related sub-studies, focusing on (1) the actor-agent network of foreign (in)direct investments in the Chinese contemporary ‘art game’, (2) the process of valorisation – value proposition, value added and value chain – in the ecosystem of the art industry, (3) the relationship between systems of political economy and the use of (contemporary) art, (4) the colonial way of seeing the arts and culture of the Other, and (5) gender equality in the art history of modern China. The findings and results support the thesis that ‘Chinese contemporary art is the medium is the message of coloniality’, an argument that is also valid in regard to other non-Western traditions in Southeast Asia or the Middle East, facing the globalised market-oriented neoliberalism and neo-colonisation. Keywords: Art Game, Chinese Contemporary Art, Art Economy, Cultural Policy, Modernity, Globalisation, Neoliberalism, Political Economy, Museum Phenomenology, (De)Coloniality, Foreign Investment, Value, Chinese Feminismen
dc.description.abstractKiinan avautumispolitiikan ja Kiinalaisen unelman “yksi vyöhyke, yksi tie” (Road and Belt Inititive) -aloitteen välillä kiinalainen nykytaide (CCA) on kiteyttänyt maan voimakkaan kasvun maatalousyhteiskunnasta maailman tehtaaksi ja globaaliksi voimalaitokseksi. Tänä aikana institutionaaliset tyhjät tilat ja yhteiskunnallisen paradigman muuttuminen suunnitelmataloudesta valtiojohtoiseen kapitalismiin antoivat mahdollisuuden (modernin ajan) “pimeän puolen" ja / tai "pimeän (syvän) (korkeataide-) maailman" muotoutumiseen Kiinan nousevassa kulttuuritaloudessa. Katsottaessa Sinosfäärin monimutkaista, yhteenkietoutunutta historiaa globaalista perpektiivistä, tämä tutkimus käyttää innovatiivista, Mignolon postkolonialistiseen kritiikkiin ja McLuhanin mediateoriaan perustuvaa lähestymistapaa, tutkii taidehistorian kolmea keskeistä osa-aluetta -, markkinoiden, politiikan ja sukupuolen (yhteiskunnallisesti merkityksellisen)- yhdessä viiden itsenäisellä mutta toisiinsa liittyvän alatutkimuksen kanssa, jotka keskittyvät (1) ulkomaisten toimijoiden verkoston (epä) suoriin sijoituksiin kiinalaiseen ´nykytaidepeliin´, (2) valorisaatioprosessiin - arvon määrittely, arvonlisäys ja arvoketju - taideteollisuuden ekosysteemissä, (3) talouspoliittisten järjestelmien ja (nyky)taiteen käytön välisiin suhteisiin, (4) kolonialistiseen tapaan nähdä Muiden taidetta ja kulttuuria (5) sukupuolten tasa-arvoon modernin Kiinan taidehistoriassa. Tutkimustulokset ja päätelmät tukevat väitettä että ´Kiinalainen nykytaide on kolonialistisen viestin välittäjä´- väite joka on pätee samalla tavoin muihin ei-länsimaisiin traditioihin, kuten Kaakkois-Aasiaan tai Lähi-itään, jotka kohtaavat globalisoituneen markkinasuuntautuneen uusliberalismin ja/tai uuskolonisaation. Asiasanat: taidejärjestelmät, kiinalainen nykytaide, taidemarkkinat, kulttuuripolitiikka, moderniteetti, globalisaatio, uusliberalismi, talouspolitiikka, museofenomenologia, dekolonialisaatio, kansainvälinen investointi, arvo, kiinalainen feminismifi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Wang, S. (2021). Foreign (In)Direct Investment in Chinese Contemporary Art Game : The Case Studies of Uli Sigg, Guy Ullens and beyond, 1989-2013. <i>Journal of Arts Management, Law, and Society, 51(5), 291-306.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/10632921.2021.1918597"target="_blank"> 10.1080/10632921.2021.1918597</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Wang. S. (2016). Understanding the ranking of Chinese contemporary art. <i>Conference Proceedings of CIHA 34th World Congress of Art History, Vol. 1, Session 2. The Rank of Art, 2019, 173-179.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Wang, S. (2016). Turning Right/Turning Left? : A Neoclassical Socioeconomic Query of the Arts Signaled by Museum and Branding in Finland. <i>Journal of Arts Management, Law, and Society, 46(4), 164-176.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/10632921.2016.1209142"target="_blank"> 10.1080/10632921.2016.1209142</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Wang, S. (2021). Museum coloniality : displaying Asian art in the whitened context. <i>The International Journal of Cultural Policy, 27(6), 720-737.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1842382"target="_blank"> 10.1080/10286632.2020.1842382</a>
dc.relation.haspart<b> Artikkeli V:</b> Wang, S. (2022). Fashioning Chinese feminism: representations of women in the art history of modern China. <i>Journal of Critical Studies of Fashion & Beauty. Accepted.</i>
dc.titleThe Darker Side of Contemporary Art in China: Market, Politics, Gender
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8965-1
dc.relation.issn2489-9003
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record