Show simple item record

dc.contributor.advisorSiponen, Mikko
dc.contributor.authorRäsänen, Teemu
dc.date.accessioned2021-12-23T06:30:30Z
dc.date.available2021-12-23T06:30:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79161
dc.description.abstractVaatimusmäärittely on olennainen osa sovellusprojekteja ja sen onnistumisella on merkittävä vaikutus kaikkiin muihin sovellusprojektin osa-alueisiin. Tässä tutkielmassa pyritään tuottamaan lisää tietoa vaatimusmäärittelyyn liittyvistä epäonnistumistekijöistä kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi olemassa olevia sovellusprojektien epäonnistumistekijöitä käsitteleviä tutkimuksia ja selvitetään, mitkä tutkimuksissa mainituista epäonnistumistekijöistä koskevat vaatimusmäärittelyä. Tutkielman empiirinen osa pohjautuu laadulliseen haastattelututkimukseen, jossa selvitetään, mitä vaatimusmäärittelyyn liittyviä epäonnistumistekijöitä IT-alan asiantuntijat pitävät merkittävimpinä. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa löydettiin aiemmista tutkimuksista yhteensä 17 vaatimusmäärittelyyn liittyvää epäonnistumistekijää, ja empiirisessä tutkimuksessa toteutetuista seitsemästä haastattelusta epäonnistumistekijöitä tunnistettiin kahdeksan. Näistä kahdeksasta epäonnistumistekijästä neljä mainitaan kirjallisuuskatsauksessa läpikäydyissä tutkimuksissa ja neljä on kokonaan uusia.fi
dc.description.abstractRequirements engineering is an essential part of software projects, and its success has a significant impact to all other project activities. This study attempts to produce more information regarding requirements engineering failure factors by the means of a literature review and an empirical research. In the literature review, existing scientific papers addressing software project failure factors are examined to find out which of the mentioned failure factors concern requirements engineering. The empirical part of the study is based on a qualitative interview research, where it is investigated what requirements engineering failure factors are the most prominent according to IT professionals. A total of 17 requirements engineering failure factors were identified in the literature review, and eight failure factors were disclosed from the seven interviews of the empirical research. Four of these eight failure factors are mentioned in the scientific papers inspected in the literature review, whereas four are entirely novel.en
dc.format.extent60
dc.language.isoen
dc.subject.otherrequirements engineering
dc.subject.othersoftware projects
dc.subject.otherfailure factors
dc.titleRequirements Engineering Failure Factors in Software Projects
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112236143
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysovaatimusmäärittelyt
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysovaatimustenhallinta
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysorequirement specifications
dc.subject.ysosoftware development
dc.subject.ysorequirements engineering
dc.subject.ysoprojects


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record