Show simple item record

dc.contributor.advisorLehto, Martti
dc.contributor.advisorNiemelä, Mikko
dc.contributor.authorRuotsalainen, Mikko
dc.date.accessioned2021-12-10T08:21:09Z
dc.date.available2021-12-10T08:21:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78928
dc.description.abstractTutkimuksessa kartoitettiin Tor-verkon suomenkielisissä piilopalveluissa tapahtuvaa kaupankäyntiä ja selvitettiin, millaisella omaisuudella piilopalveluissa käydään kauppaa. Tutkimuksen kohteena olivat syksyllä 2021 toiminnassa olleet suomenkieliset Tor-verkon kauppapaikat, Spurdomarket ja Rautatieasema. Tutkimus toteutettiin tallentamalla rajattu osa kohdesivustojen sisällöstä, minkä jälkeen kerättyä aineistoa käsiteltiin sekä laadullisen että määrällisen sisällönanalyysin keinoin. Kerätyn aineiston luokitteluun sovellettiin aiemmin kehitettyä Tor-use Motivation Model -menetelmää, jossa aineisto luokitellaan 14 eri kategoriaan sisältönsä perusteella. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että selvästi suurin osa kaupiteltavasta omaisuudesta oli huumaus- tai lääkeaineita. Toiseksi suurimmaksi omaisuusluokaksi nousi aseet. Yhdessä kaksi suurinta kategoriaa muodostivat yli 94 prosentin osuuden koko tutkimusaineistosta, muiden kategorioiden osuuksien jäädessä huomattavan pieneksi. Tutkimuksen toissijaisena tavoitteena oli verrata tuloksia aikaisempien, kansainvälisten tutkimusten tuloksiin. Vertailua vaikeutti saatavilla olevan verrokkiaineiston kohtalaisen pieni määrä sekä osittainen vastaamattomuus käytetyn luokittelumenetelmän kanssa. Merkittävimmiksi eroiksi tutkimusaineiston ja verrokkitutkimusten välillä nousivat huumaus- ja lääkeaineiden sekä aseiden selvästi korostunut määrä tutkimusaineistossa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja muuhun laittomaan pornografiaan liittyvän sisällön lähes täydellinen puuttuminen tutkimusaineistosta.fi
dc.description.abstractThe scope of this thesis was to find out, which kind of goods are being traded in Finnish Tor hidden services. The subjects of the study were two Finnish Darknet marketplaces operat-ing in the fall of 2021, Spurdomarket and Rautatieasema. Study was executed by scraping selected parts of the websites and analyzing the scraped content by using both qualitative and quantitative content analysis methods. The content was categorized by applying previously developed Tor-use Motivation Model method, which uses 14 different categories for content labelling. The results indicated that drugs were clearly the largest category, seconded by weapons. Together these two categories constituted over 94 percent share of the content. Shares of the other 12 categories were notably small. Secondary aim of the study was to compare the results with previous, in-ternational studies. The small number of previous studies and their partial in-equivalence with the categorization method complicated the comparison. The most significant differences between research material and comparison studies were that the research material had significantly larger share of drugs and weapons and there was almost total lack of material linked to child sexual exploitation or otherwise illegal pornography.en
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherTor-verkko
dc.subject.otherDarknet
dc.subject.otherverkkorikollisuus
dc.titleRikollinen kaupankäynti Tor-verkon suomenkielisissä piilopalveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112105917
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysifi
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysien
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokyberrikollisuus
dc.subject.ysorikollisuus
dc.subject.ysoanonyymiverkot
dc.subject.ysotietoverkkorikokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record