Show simple item record

dc.contributor.authorVirtanen, Jenna
dc.date.accessioned2021-11-26T06:33:48Z
dc.date.available2021-11-26T06:33:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78796
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin kristityn opettajan hengellisen vakaumuksen merkitystä hänen työssään. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millä tavoin uskonnollinen vakaumus ilmenee uskovan opettajan opetuksessa opettajan oman kokemuksen mukaan sekä millainen kokemus omasta opettajuudestaan uskovalla opettajalla on 2020-luvun koulumaailmassa. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin toteuttamalla puolistrukturoidut teemahaastattelut yhdeksälle itsensä uskovaksi kokevalle opettajalle. Aineisto analysoitiin temaattisen ja tulkitsevan fenomenologisen analyysimenetelmän yhdistelmän avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen jäsentämisessä hyödynnettiin teemakarttaa ja toisessa ilmiötä havainnollistavaa kehää. Tulokset osoittivat, että kristityn opettajan usko ilmenee hänen työssään tahdosta huolimatta. Erityisesti opettajan arvot, persoona ja autonomia ovat avainasemassa uskon ilmenemisen suhteen. Myös opetussuunnitelma ja suomalaisen koulukulttuurin kristillinen tausta nähtiin uskon ilmenemisen välineinä. Tulosten mukaan uskovat opettajat kokevat voivansa toimia luokassa omalla persoonallaan, mutta omasta uskosta saatetaan joutua joustamaan ulkopuolisten henkilöiden tai tekijöiden vuoksi. Joustaminen omista arvoista, uskosta ja minuudesta aiheuttaa opettajassa usein kielteisiä tuntemuksia. Tämä puolestaan saattaa olla riskitekijä uskovien opettajien työssä jaksamiselle.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheruskova opettaja
dc.titleKristillinen vakaumus uskovan opettajan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111265803
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokristillisyys
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysouskonto ja uskonnot
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysovakaumus
dc.subject.ysousko
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record