Show simple item record

dc.contributor.authorAssyne, Nana
dc.date.accessioned2021-11-23T08:03:09Z
dc.date.available2021-11-23T08:03:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8947-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78767
dc.description.abstractThe competencies of software professionals have been under the radar of software engineering research and practice for decades. Different models and frameworks, as well as identification and assessment criteria, have been developed to understand and manage software engineering competencies (SEC). Although research on software engineering competencies is not lacking, there appears to be insufficient measures for stakeholders (software professionals, educators, and the software industry) to identify and assess SEC based on different software development projects. Previous studies have portrayed SEC as static in software projects; thus, their evolution is not covered in the literature. To the best of our knowledge, no holistic software engineering competence model or framework has been presented to identify competencies, competence satisfaction levels, and the essential competencies to be used in different software projects. In light of these observations, we first conducted a mapping study to understand the state of research on SEC, revealing gaps in the knowledge. We then attempted to address some of the gaps by building models and frameworks for managing SEC using findings from the literature and several rounds of stakeholder consultations. Data from interviews with supervisors in software development were used to construct a holistic framework to identify competencies, competence satisfaction levels, and the essential competencies for software projects or software development assignments. The outcome of this dissertation is an in-depth analysis of SEC and frameworks for managing SEC. We identified 62 hard competencies, 63 soft competencies, and a combination of 25 essential SEC competencies. We propose three stakeholder satisfaction levels for SEC assessment: basic, performance, and delighter. The most significant contribution of our study is the holistic SEC framework for both software engineering research and practice. However, based on empirical observations, we also report 27 competencies not mentioned in the reviewed literature, 11 of which are considered essential competencies for software professionals.en
dc.description.abstractOhjelmistoammattilaisten osaamista eli kompetensseja (Software Engineering Competence, SEC) on tarkasteltu ohjelmistotuotannon tutkimuksessa ja käytännössä vuosikymmeniä. Niiden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi on kehitetty malleja ja viitekehyksiä sekä tunnistus- ja arviointikriteereitä. Vaikka alan tutkimus on ollut laajaa, eri sidosryhmillä (ohjelmistoammattilaiset, kouluttajat ja ohjelmistoteollisuus) ei kuitenkaan näytä olevan riittävästi keinoja tunnistaa ja arvioida ohjelmistokehitysprojekteissa tarvittavaa osaamista. Ennen kaikkea tarvittavat kompetenssit on ollut tapana kuvata pysyviksi, joten niiden muutosta ei kirjallisuudessa juurikaan käsitellä. Kokonaisvaltaista ohjelmistokehityksen osaamisen hallintamallia tai viitekehystä ei näytä tutkimuskirjallisuudesta löytyvän osaamisen, eri ohjelmistoprojekteissa tarvittavien olennaisten kompetenssien ja tyytyväisyystasojen tunnistamiseksi. Väitöstutkimuksessa kartoitimme ensin kompetenssitutkimusta. Tämä toi esiin tutkimusaukkoja, joita täyttääksemme rakensimme asteittain malleja tai kehyksiä osaamisen hallintaan kirjallisuuden sekä sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Tästä syntyi lopuksi kokonaisvaltainen ohjelmistokompetenssien kehys. Tutkimusaineistosta eli ohjelmistokehitystyön esimiestehtävissä olevien henkilöiden haastatteluista tunnistimme kokonaisvaltaista viitekehystä käyttäen eri kompetenssit ja ohjelmistoprojektien kannalta olennaiset kompetenssit sekä tyytyväisyystasot. Tutkimuksen tuloksena saimme syvällisen analyysin kompetensseista sekä niiden hallinnan malleista ja viitekehyksistä. Lisäksi tunnistimme 62 ns. ”kovaa” kompetenssia (hard competencies) ja 63 ns. pehmeää kompetenssia (soft competencies) sekä 25 olennaisen kompetenssin yhdistelmän. Arviointia varten määritimme perus-, suoritus- ja ilahduttavuustason. Kokonaisvaltainen kehys on väitöstutkimuksen keskeisin tulos. Empiiristen havaintojen perusteella raportoimme myös 27 kompetenssia, joita tarkastelemamme kirjallisuus ei sisällä. Niistä 11 katsotaan ohjelmistoalan ammattilaisille välttämättömiksi kompetensseiksi.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Assyne, N., Ghanbari, H., & Pulkkinen, M. (2021). The state of research on software engineering competencies: A systematic mapping study. <i>Journal of Systems and Software. Revised and resubmitted for review.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Assyne, N. (2019). Hard Competencies Satisfaction Levels for Software Engineers : A Unified Framework. In <i>S. Hyrynsalmi, M. Suoranta, A. Nguyen-Duc, P. Tyrväinen, & P. Abrahamsson (Eds.), ICSOB 2019 : 10th International Conference of Software Business (pp. 345-350). Springer. Lecture Notes in Business Information Processing, 370.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-33742-1_27"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-33742-1_27</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67306"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/67306</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Assyne, N. (2020). Soft Competencies and Satisfaction Levels for Software Engineers : A Unified Framework. In <i>D. Winkler, S. Biffl, D. Mendez, & J. Bergsmann (Eds.), Software Quality : Quality Intelligence in Software and Systems Engineering. Proceedings of the 12th International Conference, SWQD 2020, Vienna, Austria, January 14–17, 2020 (371, pp. 69-83). Springer. Lecture Notes in Business Information Processing.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-35510-4_5"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-35510-4_5</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67636"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/67636</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Assyne, N., Ghanbari, H., & Pulkkinen, M. (2021). The essential competen- cies of software professionals. A unified competence gate framework. <i>Information and Software Technology. (Submitted for review).</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Assyne, N. (2020). Towards a Security Competence of Software Developers : A Literature Review. In <i>W. Yaokumah, M. Rajarajan, J.-D. Abdulai, I. Wiafe, & F. A. Katsriku (Eds.), Modern Theories and Practices for Cyber Ethics and Security Compliance (pp. 73-87). IGI Global.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3149-5.ch005"target="_blank"> 10.4018/978-1-7998-3149-5.ch005</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68856"target="_blank"> https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68856</a>
dc.subject.othersoftware engineering competenceen
dc.subject.otherohjelmistotekniikan osaaminenfi
dc.subject.otheressential competenceen
dc.subject.otherolennainen osaaminenfi
dc.subject.othercompetence frameworken
dc.subject.otherosaamiskehysfi
dc.subject.othercompetence modelen
dc.subject.otherosaamismallifi
dc.subject.otherKano modelen
dc.subject.otherKano-mallifi
dc.subject.othercompetence satisfaction levelsen
dc.subject.othertyytyväisyystasotfi
dc.subject.othersystematic mapping studyen
dc.subject.othersystemaattinen kartoitustutkimusfi
dc.titleDetermining the Essential Competencies of Software Professionals: A Unified Framework
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8947-7
dc.subject.ysosoftware engineeringen
dc.subject.ysoohjelmistotuotantofi
dc.subject.ysocompetenceen
dc.subject.ysokompetenssifi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record