Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömberg-Jakka, Minna
dc.contributor.authorVehviläinen, Oona
dc.date.accessioned2021-10-22T05:59:11Z
dc.date.available2021-10-22T05:59:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78304
dc.description.abstractHuostaanotolla joudutaan joskus turvaamaan lapsen kasvu ja kehitys. Osa huostaanotetuista lapsista sijoitetaan asumaan erilaisiin sijaishuoltopaikkoihin kuten lastensuojelulaitoksiin. Vaikka sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsi, ovat sijaishuoltopaikat saaneet osakseen kritiikkiä liittyen lasten kohteluun sijaishuollon aikana. Minkälaisia kokemuksia lapsilla on asumisesta sijaishuoltopaikoissa ja minkälaista kohtelua he ovat osakseen saaneet? Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää huostaanotettujen lasten kokemuksia sijaishuollon aikana sijaishuoltopaikoissa asumisesta. Tutkielmasta on rajattu pois perhehoitoon sijoitetut lapset. Tutkielman näkökulmana on lasten omat kokemukset. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskat-sauksena, joten tutkielman tulokset perustuvat aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkielman aineisto koostuu tutkimuksista, raportista sekä artikkeleista. Tutkielman tulokset osoittavat, että lasten kokemukset sijaishuoltopaikoista vaihtelevat. Kai-kissa tutkielman aineistoissa nousee esiin sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Nega-tiiviset kokemukset eivät kuitenkaan sulje positiivisia kokemuksia täysin pois ja päinvastoin. Negatiivisissa kokemuksissa korostuu lasten kokema epäoikeudenmukaisuus. Epäoikeudenmu-kaisuutta on koettu eniten sääntöihin ja rajoitustoimenpiteisiin liittyen. Positiivisissa kokemuk-sissa näkyy lasten osakseen saama huolenpito sekä parantuneet olosuhteet. Aineiston perusteella lapset toivovat ohjaajilta kuulluksi ja kohdatuksi tulemista sekä vaiku-tusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin päätöksiin. Sijaishuoltopaikkaan sijoittamisen myö-tä lasten hyvinvointi on kuitenkin pääsääntöisesti kohentunut. Lapset ovat saaneet lisää tilaa ja mahdollisuuksia omille asioilleen kuten harrastuksille ja koulunkäynnille. Hyvä sijaishuolto-paikka merkitsee lapselle rauhaa ja turvallisuutta.fi
dc.format.extent27
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsen kokemus
dc.titleHuostaanotettujen lasten kokemuksia sijaishuoltopaikoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110225335
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record