Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa, Mira
dc.contributor.authorKuru, Tuomas
dc.date.accessioned2021-10-15T09:07:21Z
dc.date.available2021-10-15T09:07:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78228
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomeen muuttaneiden pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä haasteita kotoutumisen eri osa-alueilla sekä etsiä ratkaisuehdotuksia haasteiden lieventämiseksi. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tutkimusaineistona käytettiin suomalaisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka käsittelivät osa-aluekohtaisesti sitä, kuinka pakolaiset onnistuvat kotoutumaan Suomeen. Tutkimuksen käsitteellisenä viitekehyksenä toimi Alison Agerin ja Alastair Strangin (2008) kotoutumisen käsitteellinen viitekehys. Viitekehys tarjosi laajan ikkunan pakolaisten kotoutumisen tarkasteluun, sillä se piti sisällään kymmenen (10) eri kotoutumisen osa-aluetta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus mahdollisti pakolaisten kotoutumisen tarkastelun laajasti. Aineistoksi muodostui täten 22 tieteellisen tutkimuksen ja oppikirjan muodostama joukko, joiden avulla osa-alueista oli mahdollista saada tutkimusta varten riittävä yleiskuva. Tutkimukseni perusteella voidaan todeta pakolaisten kotoutumisessa ilmenevän laajasti haasteita. Osa koetuista haasteista näytti vaikuttavan negatiivisesti myös muihin kotoutumisen osa-alueisiin ja esimerkiksi kielitaito näyttäytyi yhtenä kotoutumisen kannalta tärkeimmistä osa-alueista. Haasteisiin on esitetty tutkimuskirjallisuudessa jonkin verran ratkaisuehdotuksia. Kuitenkin esimerkiksi pakolaisten kokema syrjintä Suomessa on kotoutumista haastava tekijä ja ratkaisut tämän kaltaisten haasteiden poistamiseksi eivät ole kovin helposti toteutettavissa. Tutkimukseni perusteella pakolaiset näyttäisivät tarvitsevan yhteiskunnalta lisää tukea kotoutumisensa edistämiseksi.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.subject.otherkotoutumisen kaksisuuntaisuus
dc.titlePakolaisten kotoutumisen haasteet Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110155260
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysopakolaisuus
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysokotouttaminen (maahanmuuttajat)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record