Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorKolehmainen, Kiira
dc.date.accessioned2021-08-20T05:49:56Z
dc.date.available2021-08-20T05:49:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77439
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä asiakastyössä ilmenevästä traumasta. Tavoitteena oli tuoda esiin, miten sosiaalityöntekijät jäsentävät traumaa ja sen seurausten näkymistä asiakastyössä. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, millaisia ammatillisen toimijuuden ulottuvuuksia trauman työssä huomioimiseen liittyy. Tutkimus pyrkii tuomaan näkyväksi sitä, että trauma on suoraan tai välillisesti läsnä sosiaalityön arjessa, sekä sitä, mitä traumasta tiedetään sosiaalityössä. Laajempi yhteiskunnallinen merkitys kiinnittyy trauman näkyväksi tekemiseen ja sosiaalialan palveluiden kehittämiseen traumoja huomioivimmiksi esimerkiksi sosiaalityön ammatillisen toimijuuden kautta. Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto on kerätty haastattelupyynnön avulla ja koostuu yhdentoista sosiaalityöntekijän yksilöhaastattelusta. Tutkimushaastattelut on analysoitu aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimusta ohjaavana teoreettisena viitekehyksenä on toiminut ammatillisen toimijuuden käsite. Tutkimustulokset jakautuvat kahteen pääluokkaan, joista toinen on aineistolähtöinen ja toinen teorian ohjaama. Aineistolähtöiset tulokset jakaantuvat neljään yläluokkaan, jotka ovat trauman hahmottaminen, sosiaaliset ongelmat, ylisukupolvisuus sekä palveluiden joustamattomuus. Teorian ohjaamat tulokset jakaantuvat kolmeen yläluokkaan, jotka ovat työssä vaikuttaminen, työkäytäntöjen kehittäminen ja ammatillisen identiteetin neuvottelu. Tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijät näkivät tärkeänä trauman ja traumatisoitumisen oireiden tunnistamisen ja traumatietoisuuden lisäämisen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Traumatiedon ja - ymmärryksen kerryttäminen piirtyy esiin haluna ymmärtää asiakkaiden monimutkaisia tilanteita, jotta asiakkaita osattaisiin tukea ja ohjata tarvittavan avun piiriin paremmin. Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen toimijuus kiinnittyy näin myös ammattieettisiin arvoihin ja niiden mukaan toimimiseen. Pyrkimys vahvaan ammatilliseen toimijuuteen näyttäytyy aineiston valossa sekä asiakkaiden aseman parantamiseen, että omaan osaamiseen ja työssä jaksamiseen kiinnittyvänä. Tutkimus lisää ymmärrystä sosiaalityön kentän monipuolisista osaamisvaatimuksista, sekä sosiaalityöntekijöiden toiveista saada lisää tietoa ja koulutusta traumaan liittyen.fi
dc.format.extent121
dc.language.isofi
dc.subject.othertraumatieto
dc.subject.othertraumainformoitu työote
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.titleAsiakkaan trauma sosiaalityön kysymyksenä : näkökulmana ammatillinen toimijuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108204604
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotraumat
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotraumatisoituminen
dc.subject.ysotyön kuormittavuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record