Show simple item record

dc.contributor.advisorHolma, Juha
dc.contributor.authorHuttu-Hiltunen, Ronja
dc.contributor.authorKortelainen, Liisa
dc.date.accessioned2021-08-20T05:41:20Z
dc.date.available2021-08-20T05:41:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77435
dc.description.abstractMustasukkaisuuden on todettu olevan yhteydessä aggressiiviseen käytökseen ja se on riskitekijä lähisuhdeväkivallalle. Mustasukkaisuus on myös yksi yleinen väkivallan tekijöiden antama perustelu lähisuhdeväkivallalle. Useissa kulttuureissa mustasukkaisuus koetaan intohimon ja rakkauden osoituksena. Tämä näkyy myös populaarikulttuurissa, jossa mustasukkaisuuden seurauksena aiheutuvaa väkivaltaa ja vallankäyttöä romantisoidaan. Mustasukkaisena tehty väkivalta nähdään usein hyväksyttävämpänä kuin väkivalta, johon ei liity mustasukkaisuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella miten ja mitä lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnatussa ryhmäinterventiossa puhutaan mustasukkaisuudesta. Jyväskylän malli on lähisuhteissa väkivaltaa käyttäneille suunnattu ryhmäinterventio, jonka tavoitteena on väkivallan ehkäiseminen luomalla ryhmäläisille uusia toimintamahdollisuuksia vaihtoehtona väkivallalle. Tutkimuksemme aineistona käytettiin Jyväskylän Mallin ryhmäistunnoista tehtyjä videotallenteita. Otokseemme valikoitu 15 istuntoa vuosilta 2017–2019. Analysoimme yhteensä 15 ryhmäläisen ja viiden ryhmänohjaajan puheenvuoroja. Toteutimme tutkimuksen laadullisena tutkimuksena ja analyysimenetelmänä käytimme sisällönanalyysiä. Tutkimuksessamme havaitsimme, että mustasukkaisuuteen liittyvät puheenvuorot voitiin jakaa neljään eri pääluokkaan, jotka olivat 1) Mustasukkaisuus negatiivisena kokemuksena, 2) Selitykset ja perustelut mustasukkaisuudelle, 3) Mustasukkaisuuden seuraukset sekä 4) Mustasukkaisuus normaalina ja hallittavana kokemuksena. Tutkimus osoitti, että mustasukkaisuus koettiin väkivallan tekijöiden mukaan lähes poikkeuksetta negatiiviseksi ja hallitsemattomaksi tunnekokemukseksi, johon ei voi vaikuttaa. Mustasukkaisuuden koettiin aiheuttavat parisuhteelle lukuisia negatiivisia seurauksia, kuten väkivaltaa. Tästä johtuen mustasukkaisuutta ei koettu osaksi romanttista rakkautta. Mustasukkaisuudesta puhuttaessa esiin nousi maskuliinisiin rakenteisiin liittyviä teemoja kuten pelko miehen kunnian menetyksestä, minkä voidaan tulkita johtuvan kulttuurisista omaksutuista käsityksistä liittyen parisuhteeseen ja sukupuolirooleihin. Ryhmänohjaajat yhdessä ryhmäläisten kanssa keskustelivat keinoista, joilla mustasukkaisuutta voisi hallita ja näin välttyä väkivaltatilanteilta. Tutkimuksemme osoittaa, että mustasukkaisuuden puheeksi ottaminen väkivallan tekijöille suunnatussa interventiossa on hyödyllistä väkivallan vähentämiseksi.fi
dc.description.abstractJealousy has been associated with aggressive behaviour and it is a risk factor for intimate partner violence (IPV). IPV perpetrators often use jealousy as a justification for their violent behaviour. In many cultures’ jealousy is seen as a sign of passion and love. This is also prevalent in popular culture, where violence, jealousy and controlling behaviour is romanticized. Studies have also shown that violence while jealous is seen as more acceptable than violence without jealousy. The aim of this study is to examine how jealousy is discussed in a group intervention program for intimate partner violence perpetrators. The Jyväskylä model is a group intervention program for intimate partner violence perpetrators, which aims to prevent violence. The data consists of videotaped recordings of the Jyväskylä Model treatment groups and our sample consisted of 15 videotaped group sessions. Sessions were from years 2017-2019 and in total the speech of 15 group participants and five group leaders were analysed. The method of analysis used was content analysis. Four groups emerged from our sample: 1) Jealousy as a negative experience, 2) Explanations for jealousy, 3) Consequences of jealousy and 4) Jealousy as a normal and controllable emotion. Study revealed that jealousy was described by almost all participants as a negative and uncontrollable emotion. According to the participants, jealousy caused many negative outcomes to their relationship, including violence. Jealousy was also not considered to be a part of romantic love. When speaking of jealousy, societal constructions of masculinity, like losing man’s honour, were found. This could reflect the societal norms our culture has considering gender and relationship. Group leaders together with group participants discussed different means to control jealousy and therefore avoid violence towards their partners. Our study shows that it may be useful to discuss jealousy in group interventions for IPV perpetrators to reduce violence.en
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.otherJyväskylän Malli
dc.subject.otherryhmäinterventio
dc.title"Musta raivo" : mustasukkaisuuteen liittyvät puheenvuorot väkivallan tekijöille suunnatussa interventiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108204600
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysomustasukkaisuus
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysokunniaväkivalta
dc.subject.ysorakkaus
dc.subject.ysoriskitekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record