Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorSi, Linda
dc.date.accessioned2021-08-13T05:51:33Z
dc.date.available2021-08-13T05:51:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77364
dc.description.abstractTämä pro gradu-tutkielma tarkastelee sitä, minkälaisia merkityksiä kansanedustajat konstruoivat pitkäaikaistyöttömyydelle eduskunnan täysistuntokeskusteluiden puheenvuoroissa ja minkälaisia retorisia keinoja he käyttävät näitä diskursseja muodostaessaan. Tutkielman aineistona käytän kahden eri lakialoitteen (HE 51/2017 vp) ja (HE 13/2020 vp) lähetekeskusteluja. Lähetekeskustelut sijoittuvat vuosille 2017 ja 2020. Aineisto on analysoitu retorisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkielman teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka perusolettamuksena on todellisuuden rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana tutkielmalle on näin ollen se, että kansanedustajat täysistunnoissa luovat, uusintavat ja välittävät todellisuuskuvaa pitkäaikaistyöttömyydestä. Analyysin myötä aineistosta on paikannettavissa neljä rinnakkaista, toisiinsa limittyvää diskurssia; individualismi-, haaste-, ongelma- ja osallisuusdiskurssit. Diskursseissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia retorisia keinoja. Yleisimpiä retorisia keinoja ovat kategorioiden käyttö, kontrastin luominen sekä ääri-ilmaisut. Tutkimuksen perusteella pitkäaikaistyöttömyydestä tuotetaan eduskunnan täysistuntokeskuste-luiden puheenvuoroissa moninaista, mutta pääsääntöisesti kielteistä kuvaa. Diskurssien valossa pitkäaikaistyöttömyys hahmottuu ensinnäkin yksilön elämäntilanteeseen liittyvältä haasteelta ja työllistyvyyden ongelmalta. Toiseksi pitkäaikaistyöttömyys kuvautuu hallinnollisena kysymyksenä ja kolmanneksi osallisuuden puutteena. Tulosten perusteella voitaneen todeta, että pitkäaikaistyöttömyys konstruoituu yksilön elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttavana asiana, johon tulee puuttua aktivointipolitiikan keinoin. Edellä kuvatut pitkäaikaistyöttömyyden merkitykset perustelevat palvelujärjestelmän uudistamista ja muutosta.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.otheraktivointipolitiikka
dc.subject.otherretorinen diskurssianalyysi
dc.titlePitkäaikaistyöttömyys eduskunnan täysistuntopuheenvuoroissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108134530
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömyys
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record