Show simple item record

dc.contributor.advisorNiemi-Pynttäri, Risto
dc.contributor.advisorMaanmieli, Karoliina
dc.contributor.authorPulli, Elina
dc.date.accessioned2021-07-02T09:51:30Z
dc.date.available2021-07-02T09:51:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76971
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma käsittelee lavarunoutta, tarkemmin sanottuna omaa lavarunouttani, jota esitän nimellä Pulina Elli. Aluksi kuvaan lavarunoudesta tehtyjä tutkimuksia ja lavarunouden nykytilaa Suomessa. Kerron myös stand upista tehdyistä tutkimuksista ja muista stand upiin liittyvistä asioista, sillä stand up liittyy läheisesti lavarunouteen ja myös omaan tutkimukseeni. Olen käyttänyt tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä tutkija ja stand up -koomikko Marianna Keisalon tutkimuksissaan esittämää minäntaju -käsitettä ja hänen stand up -koomikoihin soveltamaansa ajatusta figure-ground -teoriasta. Minäntaju -käsite sisältyy myös tutkimuskysymykseeni: Millä tavalla minäntaju näyttäytyy Pulina Ellin lavarunoudessa? Luvussa kaksi esittelen edellä mainittujen asioiden lisäksi oman mukaelmani figure-ground -teorian soveltamisesta lavarunouden kontekstissa ja liitän sen minäntajun käsitteeseen. Käytän tästä itse kehittämästäni kokonaisuudesta sanaa runomalja. Tutkimusaineistona ovat omat tekstini ja muistiinpanoni. Lisäksi olen pyrkinyt kuvaamaan lavarunouden kenttää myös muuten kuin omasta näkökulmastani käsin. Siksi olen haastatellut kahta menestyvää lavarunoilijaa, Heli Laaksosta ja Nihkee Akka nimellä esiintyvää Jonna Nummelaa teemahaastattelun keinoin. Heidän litteroidut haastattelunsa ovat osa tutkimusaineistoa. Kuvaan mahdollisimman tarkkaan, miten tutkimukseni on edennyt ja minkälaisia ajatuksia sekä haastattelut että muu aineisto ovat minussa synnyttäneet. Luvussa kolme kerron myös haastateltavieni urista lavarunoilijoina. Tutkimusotteeni on autoetnografinen ja hyvin henkilökohtainen. Tuon julki oivalluksia, jotka ovat olleet itsellenikin yllätyksiä, sillä tutkimuksen tekeminen on väistämättä asettanut tarkastelun kohteeksi koko elämänkaareni, ei vain sitä, mikä näkyy esiintymislavalla. Lopuksi esittelen lyyrisen, koomisen ja persoonallisen minäni puolia kolmen lavarunoni avulla ja tarkastelen myös lyhyesti lavaesiintymistäni Sieravuoren lavarunofestivaaleilla. Tutkimukseni perusteella olen tehnyt johtopäätöksen, että minäntajuni oli lavarunourani alkuvaiheessa tiedostamatonta, mutta se on kehittynyt esiintymiskokemuksen ja kirjoittajakokemuksen karttuessa sekä tätä pro gradu -työtä tehdessä. Olen yhä tietoisempi siitä, minkälaisia merkityksiä haluan yleisölle välittää ja millä tavalla aion lavarunouraani jatkaa. Kerron yhteenvedon tutkimukseni tuloksista luvussa 4.3. Tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä muiden kuin Pulina Ellin lavarunoudesta, mutta toivon, että esittämäni näkökulmat synnyttävät hyviä kysymyksiä, joihin lukija itse voi löytää ratkaisuja.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherminäntaju
dc.titleLavarunous ja minäntaju, stagella Pulina Elli
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107024158
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysolavarunous
dc.subject.ysorunot
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoautoetnografia
dc.subject.ysoesiintyjät
dc.subject.ysostand up -komiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record