Show simple item record

dc.contributor.advisorAlho, Sirkka
dc.contributor.authorKanukhan, Suzan
dc.date.accessioned2021-06-18T06:59:57Z
dc.date.available2021-06-18T06:59:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76680
dc.description.abstractIkääntyneiden kaltoinkohtelu on merkittävä maailmanlaajuinen ongelma, mutta etenkin perhesuhteissa tapahtuva kaltoinkohtelu jää herkästi piiloon. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten edellytetään tarjoavan kaltoinkohtelun uhreille sekä tekijöille apua ja palveluja, mutta samaan aikaan ei ole olemassa kansallista toimintamallia kaltoinkohteluun puuttumiseksi. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa laadullisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, millaisia sosiaalityön keinoja kotona asuvien ikääntyneiden perhesuhteissa tapahtuvaan kaltoinkohteluun puuttumiseksi on käytettävissä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkielman aineisto koostui seitsemästä kansainvälisestä vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista, jotka käsittelivät ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumista sosiaalityön keinoin. Keräsin tutkimusaineiston ajalta 1.1.2015–1.3.2021 JSTOR ja Social Services Abstract (ProQuest) -tietokannoista. Analysoin aineiston aineistolähtöisesti narratiivista synteesiä hyödyntäen. Tutkimustulosten mukaan tieteellisesti tutkittuja ja laajempaan käyttöön yleistettäviä puuttumisen keinoja ei toistaiseksi ole olemassa. Lisäksi erilaisten interventioiden yhtenäisten arviointivälineiden puute osoittautui tutkimusartikkelien mukaan ongelmaksi. On myös otettava huomioon, että ikääntyneiden palvelusektorin toiminta vaihtelee eri maiden välillä merkittävästikin, joten mallien siirtäminen maasta toiseen edellyttää lisätutkimusta jo kulttuurisista syistä. Jatkotutkimuksen ja erilaisten interventioiden sekä arviointivälineiden kehittämisen tarve on näin ollen suuri.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.titlePerhesuhteissa tapahtuvaan ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttuminen : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183877
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokaltoinkohtelu
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysolaiminlyönti
dc.subject.ysoperheet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record