Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.authorPeltokorpi-Heikkilä, Tiina
dc.date.accessioned2021-06-18T05:40:42Z
dc.date.available2021-06-18T05:40:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76663
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan kokemuksia kotiutumisesta kongolaisten kiintiöpakolaisten kertomana. Kotiutumista tarkastellaan tutkielmassa sekä järjestelmälähtöisenä kotouttamistyön tavoitteellisena kotoutumisena, että yksilökohtaisempana kokemusta kotiutumisesta kodin ja kotiutumisen käsitteistä käsin tulkittuna. Kotiutumista taustoittavina ilmiöinä tarkastellaan myös suomalisen maahanmuuttopolitiikan ja pakolaisuuden historiaa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä tietoa ja uusia näkökulmia maahanmuuttajien kotiutumista edistävistä ja estävistä tekijöistä maahanmuuttajasosiaalityön käytännön kehittämistyön tarpeisiin. Tutkimus kiinnittyy yhteiskuntatieteellisen kotouttamisesta käytävään nykykeskusteluun. Tutkimus on laadullinen aineistolähtöinen ja teoriasidonnainen haastattelututkimus. Tutkimuksen aineisto koostuu aineistosta, johon on haastateltu avoimella strukturoimattomalla teemahaastatteluna yhdeksää kongolaistaustaista kiintiöpakolaisena Suomeen muuttanutta henkilöä. Kodin ja kotiutumisen käsitteisiin peilaten olen etsinyt mitä tekijöitä yksilötason kotiutumiseen liittyy järjestelmälähtöisen kotoutumisen pääteemojen lisäksi, ja miten järjestelmälähtöinen kotoutuminen näyttäytyy kotiutumisen ja kodin rakentamisen näkökulmista. Haastatteluaineisto on analysoitu sisällönanalyysillä kolmeen pääluokkaan: viranomaistoiminta, koulutus ja työllistyminen, sekä sujuva arki. Koska tutkimus tavoitteiltaan kiinnittyy käytännöntutkimukseen, asettuu sen tieteenteoreettiseksi viitekehykseksi luontevasti pragmatismi. Tutkimustulosten perusteella virallisen kotouttamispolitiikan päätavoitteet kielen oppiminen, kouluttautuminen ja työllistyminen oli sisäistetty merkityksellisiksi myös henkilökohtaisen kotiutumisen kannalta. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyi sekä esteitä, että tavoitteiden saavuttamista edistäviä yksilökohtaisia tekijöitä. Kielen oppiminen, kasvatuskysymykset uudessa kulttuurissa, vuorovaikutusmahdollisuudet kantaväestön kanssa nousivat vahvimmin haastatteluaineistosta esiin kotiutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Myös koti suhteessa menneeseen näyttäytyi yksittäisenä merkityksellisenä tekijänä kotiutumisen kannalta.fi
dc.format.extent142
dc.language.isofi
dc.subject.otherkotiutuminen
dc.subject.otherkongolaiset
dc.titleKotoutumisesta kotiutumiseen : kotiutumisen monet ehdot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183860
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysokotouttaminen (maahanmuuttajat)
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record