Show simple item record

dc.contributor.authorJunttila, Antti
dc.date.accessioned2021-06-17T06:17:01Z
dc.date.available2021-06-17T06:17:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76620
dc.description.abstractTutkielma käsittelee aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asenteita asunnottomia päihdeongelmaisia kohtaan. Lähtökohtana oli aikaisemmassa tutkimuksessa havaittu asiakasryhmän haastavuus, ja toisaalta heidän vaikeutensa saada tarvitsemiaan palveluja sosiaali- ja terveystoimessa. Tutkielma on toteutettu teoriaohjaavasti, hyödyntäen Bourdieun teorioita sosiaalisesta kentästä ja laadullisen asennetutkimuksen lähtökohtia kysymyksen asettelussa ja analyysissä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa esitettiiin asunnottomien päihdeongelmaisten toimintakykyä ja resilienssiä sekä tämän asiakaskunnan kanssa työskentelyä koskevia väitteitä. Lisäksi vastaajilta pyydettiin myös kehittämisehdotuksia asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Väitteisiin vastattiin Likert-asteikolla ja avovastauksin. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tulokset tiivistettiin kolmeen pääteemaan. Ensimmäisessä korostuvat asiakasryhmän oikeuksien ja tasavertaisen kohtelun vahva puolustaminen sekä tarve sopeuttaa palveluja vastaamaan asiakasryhmän tarpeita. Toisessa asiakkaat nähdään heikon toimintakyvyn omaavina ja “päähän potkittuina” yksilöinä, joiden kanssa pitää keskittyä pieniin askeliin ja elämänlaadun parantamiseen. Kolmannessa heidät nähdään haastavina ja heikosti sitoutuvina sekä tavoitettavina. Heidän kanssaan tulisi työskennellä pääsääntöisesti samoin menetelmin kuin muiden aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi jalkautumiseen ei nähdä olevan resursseja. Kehittämisehdotuksissa tuotiin esille asenteiden ja koulutuksen parantaminen, sekä moniammatillisen ja verkostoituvan työn lisääminen.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.titleAsunnottomat ja päihdeongelmaiset asiakkaat aikuissosiaalityön silmin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173818
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoasiakastyö
dc.subject.ysopäihdeongelmat
dc.subject.ysopäihdeongelmaiset
dc.subject.ysoasunnottomuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record