Show simple item record

dc.contributor.advisorOlbertz-Siitonen, Margarethe
dc.contributor.authorLohilahti, Ella
dc.date.accessioned2021-06-16T07:48:13Z
dc.date.available2021-06-16T07:48:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76591
dc.description.abstractEpäasiallisen asiakaskäyttäytymisen voidaan ajatella olevan maailmanlaajuinen ongelma (Sliter & Jones, 2016, s. 208). Monet tutkijat (Grandey et al., 2007; Wilson & Holmwall, 2013; ja LeBlanc & Kelloway, 2002) väittävät, että epäasiallinen käytös asiakkailta on yleisempää kuin epäasiallinen käytös kollegoilta tai työnjohtajilta. Silti siitä on vain niukasti tutkimuksia. Useat tutkijat (Grandey et al., 2004; ja Ben-Zur & Yagil, 2005) myös väittävät, että loppuun palamiset sekä työuupumukset ovat epäasiallisen asiakaskäyttäytymisen enteitä. Näiden asioiden vuoksi se on ongelma ja sitä tulisi tutkia enemmän. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella asiakaspalvelutyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia epäasiallisesta asiakaskäytöksestä työpaikoilla Suomessa. Tutkimus keskittyy työntekijöiden näkemyksiin epäasiallisesta asiakaskäytöksestä erityisesti rasismin sekä syrjinnän näkökulmasta. Sen lisäksi tutkimuksen toisena tavoitteena on tutustuttaa lukija epäasiallisen asiakaskäytöksen moniin muotoihin, joita nämä työntekijät tässä tapauksessa olivat kokeneet työpaikalla. Lukija saattaa parantaa tai edistää omaa tietämystään tästä yleisestä asiakaspalvelualoilla kohdatusta ilmiöstä ja ehkäpä lukijan oma asenne ja käytös asiakaspalvelutyöntekijöitä kohtaan muuttuvat tarvittaessa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä. Kolmetoista asiakaspalvelutyöntekijää eri aloilta vastasi kyselyyn. Analyysimenetelmänä on teema-analyysi. Teema-analyysiä voidaan käyttää kvalitatiivisissa tutkimuksissa esimerkiksi sisällön koodaamiseen. Tulokset osoittivat, että osallistujat olivat kokeneet erilaisia epäasiallisen asiakaskäyttäytymisen muotoja. Nämä olivat rasismi ja syrjintä, ennakkoluuloinen käyttäytyminen oletettua kansallisuutta kohtaan, aggressio ja väkivalta sekä hienovaraiset huonon käytöksen muodot. Epäasiallinen asiakaskäytös ei ollut harvinainen kokemus näiden kyseisten osallistujien kesken, sillä melkein kaikki osallistujat kertoivat kokeneensa epäasiallista käytöstä asiakkailta kuukausittain tai jopa viikoittain. Tutkimuksen osallistujat kertoivat käyttävänsä tiettyjä selviytymisstrategioita kokiessaan epäasiallisuutta. Nämä strategiat olivat sosiaalisen tuen haku, suunnitelmallinen ongelmanratkaisu, etäännyttäminen, itsekontrollointi, itsensä harhauttaminen oikealta tunteelta ja kohtaaminen. Tulokset vahvistavat jo olemassa olevaa teoriaa sekä edellisten tutkimusten tuloksia.fi
dc.description.abstractCustomer incivility (i.e., rude and discourteous behaviour by customers) can be regarded as an issue around the world (Sliter & Jones, 2016, p. 208). Many researchers (e.g., Grandey et al., 2007; Wilson & Holmwall, 2013; and LeBlanc & Kelloway, 2002) claim that incivility is more frequent from customers (i.e., organizational outsiders) than from colleagues or supervisors (i.e., organizational members) but there is still only scant research of incivility from customers. Several researchers (e.g., Grandey et al., 2004; and Ben-Zur & Yagil, 2005) also argue that customer incivility can predict, for example, job burnouts and emotional exhaustion. Therefore, customer incivility is an issue which needs to be addressed and researched. The aim of the present study is to examine customer service employees’ perceptions and experiences of customer incivility at work in Finland. First, the study focuses particularly on racism and discrimination from the viewpoint of perceived customer incivility. The second aim of the study is to introduce the many forms of customer incivility experienced by the participants in the sample. Lastly, the study aims to increase understanding and awareness of customer incivility and change the reader’s attitudes or behaviours towards customer service employees if necessary. The research is qualitative, and it employs a questionnaire as a data collection method. Thirteen customer service employees from different occupations responded to the questionnaire, thus, their accounts are examined. The method used to analyse the data is a theory-guided thematic analysis. Thematic analysis can be used in a qualitative study for, for example, coding the content. The findings indicate four different forms of mistreatment from customers in the sample. These four forms of mistreatment are racism and discrimination, prejudicial behaviour against assumed national origin, aggression and violence, and ambiguous forms of incivility. In the sample, customer incivility is not a rare experience since almost all participants reported to have experienced it monthly, or even weekly. The participants report that they utilize some coping strategies to deal with customer incivility. These strategies were seeking social support, planful problem solving, distancing, self-controlling, distracting oneself from the actual emotion, and confronting. The findings validate existing theories and findings from previous research.en
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherepäasiallinen asiakaskäyttäytyminen
dc.subject.otherepäkohteliaisuus
dc.subject.otherasiakastyöntekijä vuorovaikutus
dc.subject.othervuorovaikutus töissä
dc.title"Haes tyttö joku osaava paikalle": customer incivility at work : a qualitative study of customer service employees' accounts
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106163790
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3136
dc.subject.ysoasiakaspalvelu
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysosyrjintä
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysoepäasiallinen kohtelu
dc.subject.ysoikäsyrjintä
dc.subject.ysocustomer service
dc.subject.ysointeraction
dc.subject.ysoracism
dc.subject.ysodiscrimination
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysocustomers
dc.subject.ysointercultural communication
dc.subject.ysoinappropriate treatment
dc.subject.ysoage discrimination
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record