Show simple item record

dc.contributor.advisorHonkanen, Risto T.
dc.contributor.authorMadetoja, Anne
dc.date.accessioned2021-06-15T07:04:44Z
dc.date.available2021-06-15T07:04:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76525
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli käydä lävitse perusopetusoppilaiden todentamismenetelmien vaihtoehdot. Koska todentamismenetelmän turvallinen käyttö ja se, että todentamismenetelmä on kunkin henkilön omassa henkilökohtaisessa käytössä, ovat tärkeitä tekijöitä henkilön yksityisyyden suojan toteutumisen kannalta. Tässä tutkimuksessa käydään myös lävitse perusopetusoppilaiden yksityisyydensuojan toteutuminen ja toteutuuko tietosuojan vaatimukset.Tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat: ”Miten perusopetusoppilaiden identiteetinhallintaan liittyvä yksityisyyden suojan opetus toteutuu?”, ”Mitkä ovat perusopetusoppilaiden todentamismenetelmän toteuttamisen vaihtoehdot?” ja ”Toteutuuko perusopetusoppilaiden identiteetin- ja pääsynhallinnassa tietosuojan vaatimukset?” Tutkimusmenetelmä oli tapaustutkimus. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä sekä teemahaastatteluna. Opetuksenjärjestäjät huolehtivat tietosuojan toteutumisesta ja oppilaiden yksityisyydensuojasta. Mutta opetus on laaja kenttä ja koska yleensä identiteetin- ja pääsynhallinta toteutetaan opetuksenjärjestäjän it-tuen puolesta ei todentamismenetelmien kehittämiseen ole mahdollisuutta laajalti. Tietosuojan toteutumiseen käytännössä tulisi vielä saada linjauksia ja menetelmiä kuinka tietosuojan toteutuminen opetuksessa saadaan käytäntöön. Tutkimuksen tuloksena voidaan yhteenvetona todeta, että todentamismenetelmän kehittämistä ei ole mietitty vaan nykytilaan ollaan pääsuuntaisesti tyytyväisiä. Perusopetusoppilaiden todentamismenetelmät vaativat kehittämistä, jotta pääsynhallinta täyttää tämänpäivän tietosuoja vaatimukset.fi
dc.description.abstractThe purpose of this Master’s Thesis study was to go through the options for authentication methods for primary school students. Because the secure use of the authentication method and the fact that the authentication method is for each person’s own personal use are important factors in achieving the protection of person’s privacy. This study also goes through the implementation of basic student privacy and whether data protection requirements are met. The research questions of the study were: ”How is privacy education related to identity management for primary school students implementer?”,” What are the options for implementing the primary school students authentication method?” and ”Are data protection requirements met in identity and access management for primary school students?” The research method was a case study. The research was carried out as a questionnaire and a thematic interview. Education providers take care of data protection and the privacy of students. But teaching is a broad field and because identity and access management are usually implemented on behalf of the IT organizer of the teaching provider, there is no opportunity to develop authentication methods widely. For the implementation of data protection in practice, guidelines and methods on how to implement the implementation of data protection in teaching should be obtained. As a result of the study, it can be stated that the development of the verification method has not been considered, but the current situation is generally satisfying. Authentication methods for primary school students need to be developed in order for access control to meet today’s data protection requirements.en
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherperusopetusoppilaiden identiteetinhallinta
dc.subject.otheridentiteetin- ja pääsynhallinta
dc.titleTapaustutkimus perusopetusoppilaiden todentamismenetelmistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106153726
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysopääsynvalvonta
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysotodentaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record