Show simple item record

dc.contributor.advisorSiponen, Mikko
dc.contributor.authorVatanen, Jessi
dc.date.accessioned2021-06-11T10:47:18Z
dc.date.available2021-06-11T10:47:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76452
dc.description.abstractTällä hetkellä ympäri maailmaa kerätään, käsitellään ja jaetaan tärkeitä henkilökohtaisia sekä organisaation tietoja enemmän kuin koskaan. Erityisesti liike-elämän organisaatiot käsittelevät ja hallitsevat nykyään valtavia määriä tietoa, joka liittyy erilaisiin liiketoimintoihin. Vaikka tietotekniikan joustavuus tarjoaa monia hyötyjä yhteiskunnalle ja organisaatioille, on se myös herättänyt vakavia huolenaiheita ja eettisiä ongelmia, joihin on puututtava. Tämän seurauksena eettistä käyttäytymistä on syytä kyseenalaistaa it-kontekstissa. Tietojenkäsittelyn etiikan tavoitteena on integroida tietotekniikka ja inhimilliset arvot ihmisten etujen edistämiseksi sekä suojelemiseksi, ennemmin kuin vahingoittamiseksi. Yritykset ympäri maailmaa luottavat voimakkaasti teknologiaan, joten it-ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yritysten toimintaan ja suorituskykyyn. Tietotekniikan ammattilaiset vastaavat usein tietojen saatavuudesta ja laadusta, mikä vaikuttaa päätöksentekijöiden päätöksiin. Ottaen huomioon it-alan ammattilaisten vastuun, on tärkeää selvittää heidän eettisiä käytäntöjään ja asenteitaan tietotekniikan eettisiä kysymyksiä kohtaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia asenteita ja näkemyksiä it-alan ammattilaisilla on tietojenkäsittelyyn liittyvissä eettisissä kysymyksissä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan vaikuttavatko demografiset tekijät it-alan ammattilaisten asenteisiin. Tutkimustuloksista selvisi, että suomalaisilla it-alan ammattilaisilla on yleisesti hyvä suhtautuminen tietojenkäsittelyn eettisiin kysymyksiin, eikä demografisilla tekijöillä juurikaan ole vaikutusta. Henkiseen omaisuuteen liittyvät väittämät jakoivat eniten vastaajien mielipiteitä. Yksi selittävä tekijä voi olla, että tekniikan kehittyessä henkistä omaisuutta koskevaa säännöstelyä kehitetään jatkuvasti.fi
dc.description.abstractAround the world, important personal and organizational information is being collected, processed, and shared. Business organizations process and manage vast amounts of information related to a variety of business processes. While the flexibility of information technology offers many benefits to society and organizations, it has also raised serious concerns and ethical issues that need to be addressed. As a result, ethical behavior should be questioned in the IT context. The goal of information ethics is to integrate information technology and human values to promote and protect human interests, rather than harm them. Companies around the world rely heavily on technology, so IT professionals have the opportunity to influence the operations and performance of companies. IT professionals are often responsible for the availability and quality of information, which influences the decisions of decision makers. Given the responsibilities of IT professionals, it is important to clarify their ethical practices and attitudes toward ethical issues in information technology. The purpose of this thesis is to find out what attitudes and views of IT professionals have on ethical issues related to information technology. In addition, the study examines whether demographic factors influence the attitudes of IT professionals. The research results showed that Finnish IT professionals generally have a good ethical attitude to ethical issues in information technology, and demographic factors have little effect. The questions related to intellectual property divided the opinions of the respondents the most. One explanatory factor may be that as technology develops, the regulation of intellectual property is constantly evolving.en
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othertietojenkäsittelyn etiikka
dc.titleIt-alan ammattilaisten asenteita tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113658
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysoammattietiikka
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysotietojärjestelmätiede


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record