Show simple item record

dc.contributor.advisorLehkonen, Heikki
dc.contributor.authorPykäri, Jasu
dc.date.accessioned2021-06-10T07:34:23Z
dc.date.available2021-06-10T07:34:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76411
dc.description.abstractTämän työn tarkoituksena on selvittää kuinka IT-sektorin eri toimialojen osakkeet ovat kehittyneet Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Käytettävä aineisto on vuodesta 2003 vuoteen 2021 asti ja koostuu IT-sektorin sisältämistä kuudesta eri toimialasta. Toimialaindeksit pitävät sisällään S&P 500 listattuja osakkeita, jotka määritellään The Global Industry Classification Standardin mukaisesti kuuluvaksi tietylle toimialalle. Toimialojen välillä on odotetusti vahvaa korrelaatiota, koska toimialojen liiketoiminnat liittyvät toisiinsa ja ne täydentävät toisiaan tuotteiden sekä palveluiden osalta. Toimialaindeksien osakemarkkinakehitystä on tutkittu relevanteilla mittareilla jotka ottavat myös riskin huomioon. Toimialoista parhaiten on menestynyt technology hardware, storage & peripherals. Tuloksista huomataan, että koko sektori on menestynyt hyvin 2000-luvulla ja onnistunut saavuttaamaan suurimman painoarvon S&P 500 indeksissä. Tämän lisäksi moni maailman arvokkaimmista yhtiöistä tulee juuri IT-sektorilta. IT-sektorin menestystä ja siihen liittyviä tekijöitä on avattu kattavasti sektorikatsauksessa. Tutkielmassa toteutetaan regressioanylyysi toimialaindeksien ja faktorimallien välillä, tarkoitus on tutkia kuinka paljon faktorimallit pystyvät selittämään eri toimialojen kehityksestä. Tutkimuksessa käytetyt faktorimallit ovat Faman ja Frenchin kolmen faktorin malli, Carhartin neljän faktorin malli ja Faman ja Frenchin viiden faktorin malli. Tutkimuksessa havaitaan tilastollisesti merkittäviä alphakertoimia käytetyillä faktorimalleilla, mutta niiden tilastollinen merkittävyys on heikolla tasolla. Täten faktorimallien avulla ei voida saavuttaa ylituottoa valituissa toimialaindekseissä. Eri mallien selitysasteet ovat hyvin lähellä toisiaan ja faktorien lisäämisellä ei saavuteta merkittävää parannusta mallin selitysasteeseen.fi
dc.description.abstractThe purpose of this work is to find out how different industries in the IT sector have behaved in the stock market of the United States. The material to be used for research is from 2003 to 2021. The six industries in the IT sector are represented by the industry in-dices of companies listed on the S&P 500. The stocks are divided into industries according to The Global Industry Classification Standard. As expected, there is a strong correlation between industries, due to their interdependence in business activities. The stock market development of the industries has been studied with relevant indicators that also take risk into account. The most successful industry is technology hardware, storage & peripherals. The results show that the whole sector has done well in the 21st century and managed to achieve the highest weight in the S&P 500 index, and many of the world's most valuable companies come from the IT sector. The success of the IT sector and related factors have been comprehensively opened in the sector review. In the study regression analysis is conducted to explain the success of the industry indices. The degree of explanation is tested against factor models. The factor models used in the study are Fama–French three-factor model, Carhart four-factor model, and Fama–French five-factor model. The study finds statistically significant alpha coefficients from the used factor models, but their statistical significance is low. As a result, factor models cannot be used to achieve excess returns in the selected industry indices. The explanatory rates of the models are close to each other and the addition of factors does not make a significant improvement in the explanatory rate of the model.en
dc.format.extent55
dc.language.isoen
dc.subject.otherstock market
dc.subject.otherUnited States
dc.subject.otherfactor model
dc.subject.otherVAR
dc.titleInformation technology sector : stock market perspective
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106103620
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoregressioanalyysi
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysorahoitusmarkkinat
dc.subject.ysoarvopaperimarkkinat
dc.subject.ysoregression analysis
dc.subject.ysoinformation technology sector
dc.subject.ysofinancial markets
dc.subject.ysosecurity market


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record