Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorSivonen, Panu
dc.date.accessioned2021-06-08T09:57:50Z
dc.date.available2021-06-08T09:57:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76338
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin 2000-luvun taitteessa syntynyttä ja edelleen aktiivista omaehtoisen kokeellisen musiikin yhteisöä Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset tekijät määrittävät yhteisöä sen jäsenten mielestä ja millaisin tavoin yhteisö on vaikuttanut jäseniensä kehitykseen musiikin tekijöinä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistolähtöinen. Tutkimusaineisto koottiin kuuden yhteisöön kuuluvan teemahaastatteluin sekä etnografisella kenttäaineistolla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla induktiivisesti. Tulkintakehyksenä käytettiin Gauntlettin (2011) ja Vygotskin (Moran & John-Steiner, 2003) luovuuteen liittyviä malleja. Yhteisön erityispiirteisiin voi nähdä lukeutuvan musiikin ja ystävyyssuhteiden vahvan liiton, joka on kestänyt ajan kulumista hyvin siitä huolimatta, että yhteisön jäsenet ovat itsenäistyneet musiikin tekijöinä. Sitoutuneisuus yhteisöön on edelleen tärkeää, ja se on auttanut kehityksessä pitkällä aikavälillä. Instituutioiden merkitys on ollut yhteisön muotoutumisessa vähäistä, ja vahvemmassa roolissa on ollut DIY-henkisyys, joka on näkynyt myös aktiivisena tapahtumien järjestämisenä ja julkaisutoimintana. Kansainvälisiä suhteita on rakennettu ja pidetty yllä alusta saakka. Oppimista tapahtuu yhteisön sisällä vertaisoppimisena, mutta myös itsenäisesti. Yhteisön antama tuki tekemiselle on tärkeässä roolissa, ja yhteisön sisällä syntyneet esiintymis- ja julkaisumahdollisuudet vahvistavat yhteisöllisyyttä ja oppimista. Oppia jaetaan myös mielellään eteenpäin. Tekijät ovat kehityksensä myötä entistä itsellisempiä, ja kontaktit muihin yhteisöihin ja taidelajeihin lisääntyvät koko ajan. Yhteisössä lähennytään etenkin institutionaalisen taidemusiikin piirejä eri tavoin ja kiinnostus on molemminpuolista. Osa yhteisön jäsenistä on myös selvästi ammattimaistunut taiteen tekemisessä ja pystyy elättämään itsensä taiteella.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherDIY
dc.titleLuovuuden tuki : omaehtoisen kokeellisen musiikin tekijöiden kokemuksia yhteisöstään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083552
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysokokeellinen musiikki
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokokeellinen taide
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record