Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorStolpe, Lotta-Maaria
dc.date.accessioned2021-06-08T07:46:22Z
dc.date.available2021-06-08T07:46:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76307
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia toimintastrategioita peruskoulun opettajilla on käytössään kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, kun oppilaan vanhemmat asuvat erillään. Tutkimus tarkasteli myös sitä, millaisen kokeneisuuden myötä opettajan luomat käytänteet rakentuvat ja muotoutuvat. Tutkimusaihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja merkittävä, sillä vaikka yhteistyö moninaisten perheiden kanssa on koulun arkipäivää, siihen liittyvää tutkimustietoa on yhä vähän. Tutkimuksen aineisto koostui 15:stä peruskoulun opettajien verkkokyselyvastauksesta sekä kahdesta asiantuntijavastaajien sähköpostihaastattelusta. Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisenä tapaustutkimuksena, ja aineisto analysoitiin temaattisen analyysin keinoin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistellen. Tutkimus osoitti, että peruskoulun opettajilla on käytössään laaja valikoima erilaisia toimintastrategioita toteuttaessaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä oppilaan erillään asuvien vanhempien kanssa. Opettajat pyrkivät toimimaan ammatillisesti esimerkiksi säilyttämällä puolueettomuutensa ja oman roolinsa rajat, sekä rakentamaan luottamuksellisia ja toimivia yhteistyösuhteita oppilaan perheiden kanssa. Tuen tarjoaminen ja hakeminen on keskeinen osa keinovalikoimaa, ja arjen käytännöissä sähköisen viestinnän keskeisyys korostuu. Ammattiroolin ulkopuoliset kokemukset ja työkokemus syventävät opettajien tietämystä ilmiöstä ja laajentavat toimintastrategioiden kirjoa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että opettajat kokevat tarvitsevansa tukea erityisesti silloin, kun oppilaan vanhempien keskinäinen yhteistyösuhde on haasteellinen, ja että opettajat kaipaisivat työnsä tueksi ohjeistuksia, tietoa ja toimivia käytäntöjä. Opettajat kokevat merkitykselliseksi sen, että molemmat vanhemmat ovat osallisina yhteistyössä, mutta rajalliset resurssit ohjaavat yhteistyön käytäntöjä ja arkipäivän ratkaisuja.fi
dc.format.extent283
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettajan toimintastrategiat
dc.subject.othererillään asuvat vanhemmat
dc.subject.otherhuoltajuus
dc.subject.otheretävanhemmat
dc.titleKodin ja koulun välinen yhteistyö : opettajan yhteistyökumppaneina oppilaan erillään asuvat vanhemmat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083521
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoyhteishuolto
dc.subject.ysoeronneet
dc.subject.ysohuoltajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record