Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorTulisalo, Anne
dc.date.accessioned2021-06-07T06:13:19Z
dc.date.available2021-06-07T06:13:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76276
dc.description.abstractTietotekniikasta ja erilaisen tiedon hyödyntämisestä on tullut yrityksille strateginen ja kriittinen voimavara, toiminnan tehokkuuden ja uusien innovaatioiden mahdollistaja. IT-asiantuntijat suunnittelevat ja kehittävät tietojärjestelmiä ja IT-ratkaisuja toiminnan tarpeisiin. IT-asiantuntijat yhdessä liiketoimintojen kanssa mallintavat ja määrittelevät tavoitetiloja, kehittämistarpeita ja vaatimuksia toteutuksia varten, toteuttavat, testaavat, ottavat järjestelmiä käyttöön ja vastaavat niissä esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisemisesta. IT-asiantuntijoiden työhön kohdistuu lukuisia sekä määrällisiä että laadullisia vaatimuksia. Työn määrä on suuri. Työtä tehdään projekteissa mihin usein liittyvät myös aikapaineet ja kiire. Järjestelmien on vastattava toiminnan tarpeisiin, oltava virheettömiä ja toimivia ajasta ja paikasta riippumatta. Projektityöhön osallistuu jäseniä useilta eri aloilta mikä tuo työhön sosiaalisia, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä vaatimuksia. IT-ala myös kehittyy nopeasti, joten osaamisen jatkuva ylläpito on edellytys alan kehityksessä mukana pysymiseksi ja oman työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi. IT-asiantuntijoiden työssä fyysinen kuormittavuus on vähäisempää kuin monessa muussa ammatissa, mutta sen sijaan, työhön liittyy psyykkistä kuormittavuutta, minkä myös koetaan lisääntyneen samalla, kun elämässä tahti on yleisestikin kiihtynyt. Tämä tutkimus pohjautuu teorioihin työn kuormittavuudesta, työn voimavaroista ja näiden välisestä suhteesta työhyvinvoinnin kannalta. Tässä tutkimuksessa selvitetään valtionhallintoon sijoittuvan organisaation IT-asiantuntijoiden kokemuksia työnsä kuormittavuudesta, voimavaroista ja omasta työhyvinvoinnistaan. Tuloksissa IT-asiantuntijoiden työhyvinvointia heikentävät eniten suuri työn määrä ja vähäinen työn hallinta. Työhyvinvointia luo ja parantavat hyvä työilmapiiri ja työtovereilta saatava tuki työssä. Tutkimuksen tulokset myös vahvistavat käsitystä työn imun suojaavalta vaikutukselta kuormitusta ja stressin kokemuksia vastaan.fi
dc.description.abstractInformation technology and the use of data have become a strategic and critical resource for companies, enabling operational efficiency and new innovations creation. IT specialists design and develop information systems and solutions for the business’ operational needs. Together with the business they model and define target states, development needs and requirements, implement, test and deploy systems. They also resolve incidents occurring in the systems. The work of IT specialists is subject to numerous requirements, both quantitative and qualitative. The amount of work is typically high. The work is carried out on projects that include time pressures and urgency. Systems must meet the business needs, be flawless and functional, regardless of time and place. In projects there are members from a variety of fields, which increase social and collaborating demands of work. The IT industry is also developing rapidly, so continuous maintenance of skills is a prerequisite for keeping up with development and maintaining your own labour market capacity. In the work of IT specialists, the physical load is lower than in many other professions, but instead, the work involves psychological dimension, which is also perceived to be increased at a time when the pace in life has generally accelerated. This study is based on theories about demands and resources in work and the relationship between them in terms of well-being at work. This study examines the experiences of IT experts from the government-based organization. It studies how they experience about their work, the burden and strengths in it and their own well-being. In the results, the well-being of IT specialists is most undermined by the high amount of work and low level of control. Well-being at work is created and improved by a good working atmosphere and support from colleagues. The results of the study also reinforce the perception of the protective effect of work suction against stress and stress experiences.en
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.subject.otherIT-työ
dc.subject.otherIT-asiantuntija
dc.subject.othertyön vaatimukset
dc.subject.othertyön voimavarat
dc.titleIT-asiantuntijoiden kokemuksia työnsä kuormittavuudesta ja voimavaroista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106073493
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysotyö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record