Show simple item record

dc.contributor.advisorAarto-Pesonen, Leena
dc.contributor.authorSuomalainen, Jutta
dc.date.accessioned2021-06-04T07:53:26Z
dc.date.available2021-06-04T07:53:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76236
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten tyttöjen liikunta-aktiivisuuden, itsetunnon ja kehonkuvan vaihtelua ja yhteyksiä luokka-asteen mukaan. Tutkimuksen aineistona käytettiin WHO-Koululaistutkimuksen vuoden 2014 kyselyaineistoa. Kvantitatiivisen aineiston analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmistolla Mittarien sisäistä yhtenäisyyttä tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimen avulla. Kehonkuvan ja itsetunnon summamuuttu-jien korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Liikunta-aktiivisuuden, itsetunnon ja kehonkuvan sekä näiden yhteyksien tarkasteluun käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia, kaksisuuntaista varianssi-analyysia, ristiintaulukointia, sekä Khiin neliö -testiä. Tutkimukseen rajattiin aineistosta 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten tyttöjen vastaukset (N= 3944). Tulokset osoittivat, että tytöt liikkuivat eniten viidennellä luokalla. Vähiten liikkuivat yhdeksäsluokkalaiset. Tyttöjen itsetunto oli keskimäärin melko alhainen ja se laski edelleen iän myötä. Myös kehonkuva oli tytöillä heikko, mutta se näyttäisi kuitenkin vahvistuvan yläkoulun aikana. Liikunta-aktiivisuus oli myönteisesti yhteydessä tyttöjen itsetuntoon ja kehonkuvaan. Mitä enemmän tutkimuksen tytöt liikkuivat, sen paremmaksi he raportoivat myös itsetuntonsa ja kehonkuvansa. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että nuorten itsetuntoon ja kehonkuvaan voidaan vaikuttaa liikunta-aktiivisuutta lisäämällä sekä koulussa että vapaa-ajalla.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.titleLiikunta-aktiivisuuden yhteydet 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten tyttöjen itsetuntoon ja kehonkuvaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106043462
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysotytöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record