Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorKauppi, Laura
dc.date.accessioned2021-06-03T06:21:07Z
dc.date.available2021-06-03T06:21:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76175
dc.description.abstractTyössäni tarkastelen, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalityöllä on toteuttaa lapsen etua, kun vanhempi pyrkii vieraannuttamaan lasta toisesta vanhemmastaan. Pyrin löytämään lähdekirjallisuuden avulla vastauksia siihen, miten vieraannuttaminen ilmenee sosiaalityössä ja millaisia haasteita sosiaalityössä kohdataan, kun vieraannuttamiseen puuttumisessa pyritään huolehtimaan lapsen edusta. Tarkastelen aihetta lapselle tärkeiden kiintymyssuhteiden ja sitä kautta lapsen edun näkökulmasta. Lapsi tarvitsee pysyviä ja pitkäaikaisia kiintymyssuhteita, jotta hänellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä mahdollisimman tasapainoiseksi ihmiseksi. Vieraannuttaminen rikkoo näitä kiintymyssuhteita tai tekee niistä vähintään epävarmoja. Keräämäni aineisto koostuu yhteiskuntatieteiden, psykologian ja oikeustieteiden tutkimuksista. Päälähteinäni olen käyttänyt yhtä vieraannuttamista käsittelevää tutkimusta, kahta väitöskirjaa, kahta pro gradu -tutkielmaa sekä yhtä tieteellistä artikkelia. Suomessa tutkimusta vieraannuttamisesta on tehty varsin vähän. Tutkimukset antavat vahvasti viitettä siitä, että tämänhetkinen koulutus ja osaamisen taso ei anna riittävää kompetenssia vastata vieraannuttamiseen liittyviin haasteisiin. Sosiaalityöntekijät kokevat osaamisessaan puutteita ja asiakkaat eivät koe tulevansa tarpeinensa kohdatuksi. Perheitä ohjataan perheoikeudelliseen yksikköön ja sosiaalitoimen rooli jää ohueksi. Lisäksi moniammatilliselle yhteistyölle ja uusille käytänteille koetaan olevan tarvetta. Lapsen edun toteuttamisessa osaaminen lapsen kuulemistyössä nousi vahvaan rooliin.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.titleLapsen vieraannuttaminen : sosiaalityön mahdollisuudet ja haasteet toteuttaa lapsen etua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106033405
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokiintymyssuhdeteoria
dc.subject.ysovieraannuttaminen
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolapsen etu
dc.subject.ysososiaalityö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record