Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorNevalainen, Ville
dc.date.accessioned2021-05-31T17:12:09Z
dc.date.available2021-05-31T17:12:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76097
dc.description.abstractTeknologia on osa jokapäiväistä elämäämme työelämässä ja vapaa-ajalla. Myös liikkuessamme saatamme käyttää hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää teknologiaa, kuten älykelloa, askelmittaria tai muuta itsensä mittaamiseen tarkoitettua laitetta. Vaikka teknologian päätarkoituksena on ollut helpottaa ja tuoda lisäarvoa käyttäjälleen, on teknologian käytöllä myös kääntöpuolensa. Eräs niistä on teknologian ja yksilön välisen vuorovaikutuksen aiheuttama teknostressi. Tämä pro gradu -tutkimus tarkasteli, aiheuttiko hyvinvointi- ja liikuntateknologia käyttäjilleen teknostressiä ja mistä tekijöistä stressi mahdollisesti muodostui. Lisäksi tutkittiin, kuinka käyttäjät reagoivat stressaaviin tilanteisiin ja millaisia mekanismeja he olivat käyttäneet lieventääkseen stressin muodostumista. Keskeisenä tarkastelun kohteena olivat myös yksilöön ja persoonallisuuspiirteisiin liittyvät tekijät, joiden vaikutusta stressin muodostumiseen haluttiin myös selvittää. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla liikunnallisia henkilöitä, jotka olivat kokeneet paineen tunnetta hyvinvointi- ja liikuntateknologian käytön yhteydessä. Keskeisimpiä tutkimuslöydöksiä olivat teknoinvaasio ja teknologian aiheuttama riippuvuus. Nämä tekijät näyttäytyivät muun muassa velvollisuuden tunteena käytettyä teknologiaa ja asetettuja ta-voitteita kohtaan. Yleisesti ottaen haastateltavat reagoivat stressaaviin tilanteisiin ärtymyksen kautta ja päätyivät tekemään muutoksia esimerkiksi urheilukellon aiheuttamiin herätteisiin. Yksilöön ja persoonallisuustekijöihin liittyvät huomiot keskittyivät käyttäjän teknologiseen itsevarmuuteen, minätuntemukseen sekä kokeiluhalukkuuteen. Oma tuntemus tietoteknisistä taidoista ja omista rajoitteista näyttäytyi positiivisena tekijänä teknostressin pienentämiseen liittyen. Henkilön halu kokeilla uutta ja valmistautua teknologian käyttämiseen näkyivät myös olevan yhteydessä alhaisempaan teknostressiin.fi
dc.description.abstractTechnology is a part of our daily life whether we are working or spending our free time. Also, while exercising, we might use wellness and sport technology such as smart watch, pedometer or other devices that are used for self-tracking. Main purpose for technology has been to make user’s life easier, however, technology usage might also have negative consequences. One negative part of technology is technostress that is caused by interaction between technology and individual. This master’s thesis observed whether wellness and sport technology causes technostress and which factors might cause the stress. In addition, user’s reactions for stressful situations as well as coping mechanisms for stress relief were under observation. Essential part of the thesis were also factors related to individual and personality traits which impact for stress creators were also under observation. Material for the thesis was gathered by interviewing sporty individuals who had experienced pressure while using wellness and sport technology. Most important findings from the material were techno-invasion and techno-addiction. Individuals felt obligated to use the technology or felt responsibility towards the goals that the user had set for oneself via technology. In general, users felt irritated and for example, made changes in smart watches notifications. Observations for individual factors and personality traits considered mainly self-confidence towards use of technology, importance of self-efficacy and openness-to-experience. Knowledge of one’s own skills and limitations with technology usage appeared to be elements leading to smaller amounts of technostress. Person’s openness-to-experience and preparation for the technology usage were also connected with smaller amount of technostress.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherlievennysmekanismit
dc.subject.otherpersoonallisuustekijät
dc.titleHyvinvointi- ja liikuntateknologian aiheuttama teknostressi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105313339
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyksilö
dc.subject.ysohyvinvointiteknologia
dc.subject.ysoteknostressi
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoliikuntateknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record